Լիզպոնի 5 Տղոց յիշատակին նուիրուած երեկոյ (Նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 9 Յու­լիս 2018ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Լիզ­պո­նի 5 Տ­ղոց Ող­ջա­կիզ­ման 35ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ՝ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ Պա­տա­նե­կան Միու­թիւն­նե­րու...

11 Յուլիսը Աշխարհի Բնակչութեան Օրն է

Յու­լիս 11ի այս օ­րը քա­ղա­քա­կիրթ մարդ­կու­թիւ­նը կը նշէ Աշ­խար­հի Բ­նակ­չու­թեան Օ­րը։ Ար­դէն կ­’ապ­րինք ա­ւե­լի քան 7,6 մի­լիառ մարդ ապ­րեց­նող երկ­րա­գուն­դի մը վրայ, որ կը դի­մագ­րա­ւէ...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի ամավերջի հանդէսը

Տե­ղե­կա­գիր՝ ներ­կա­յա­ցո­ւած վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն պրն. ԲԱԲԳԷՆ ԳԱՍԱՊԵԱ­Նի կող­մէ Մեր ազ­գի դա­րա­ւոր պատ­մու­թեան մէջ ի­րա­գոր­ծո­ւած ե­րեք փայ­լուն յաղ­թա­նակ­նե­րու յո­բե­լեանն է, զոր կը տօ­նենք այս տա­րի։ Ա­ռա­ջի­նը՝...

10 Յուլիս 1841

Ո­գին հայ­կա­կան

9 Յուլիսին, 1936

YouTube Chanel