Թուրքիոյ կոպիտ արձագանգը Յունաստանի նախագահի Հայաստան այցելութեան առիթով

­Յու­նա­կան մա­մու­լը լայն տեղ տրա­մադ­րած է ­Թուր­քիոյ կո­պիտ ար­ձա­գան­գին, զայն կա­պե­լով ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­բու­լո­սի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան եւ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ­Հա­յոց եւ պոն­տո­սի...

Արցախի Ազգային ժողովի պատգամաւոր ընկ. Դաւիթ Իշխանեան Աթէնքի մէջ

Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան, 5 եւ 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ եւ ու­նե­ցաւ շարք մը...

Դաւիթ Իշխանեան այցելեց Ազգային առաջնորդարան

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լեց Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի...

YouTube Chanel