Յոյն քաղաքական դէմքեր կ’աջակցին Արցախի ժողովուրդի արդար դատին

­Ուր­բաթ՝ 11 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան պա­լա­տի դահ­լի­ճին մէջ սկսաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հայ ­դա­տի կեդ­րո­նա­կան խոր­հուր­դի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Թուր­քիոյ ներ­խու­ժու­մը հիւ­սի­սա­յին Սու­րիա եւ ա­նոր կող­մէ ծա­ւա­լած ռազ­մա­կան ու սպան­դի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ան­մեղ...

Խմբագրական-Երկու ժողովներ, բազմատեսակ մարտահրաւէրներ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին յու­նա­հայ գա­ղու­թը մեծ ե­ռու­զեռ մը պի­տի ապ­րի։ Եր­կու տար­բեր պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղով­ներ պի­տի հա­մախմ­բեն հա­մայն­քի մէջ գոր­ծող ազ­գա­յին կրօ­նա­կան, ինչ­պէս նաեւ ե­րի­տա­սար­դա­կան ու­ժե­րը, ո­րոնք...

YouTube Chanel