16 ­Յու­լիս 1828

16 ­Յու­լի­սի այս օ­րը, 190 տա­րի ա­ռաջ, ­Փոքր Ա­սիոյ մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով յայտ­նո­ւած ռու­սա­կան զօր­քը իր անդ­րա­նիկ մուտ­քը կա­տա­րեց ­Պա­յա­զէտ։ ­Պա­յա­զէտ բեր­դա­քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ա­զա­տագր­ման...

12 Յուլիս 1921.

­Յու­լիս 12ին, 97 տա­րի ա­ռաջ, նո­րաս­տեղծ 3ա­մեայ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ամ­բող­ջա­պէս ին­կաւ ­Խորհր­դա­յին ­Ռու­սաս­տա­նի ­Կար­միր ­Բա­նա­կին տի­րա­պե­տու­թեան տակ։ 12 ­Յու­լիս 1921ին, ա­զատ ու ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին...

Լիզպոնի 5 Տղոց յիշատակին նուիրուած երեկոյ (Նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 9 Յու­լիս 2018ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Լիզ­պո­նի 5 Տ­ղոց Ող­ջա­կիզ­ման 35ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ՝ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ Պա­տա­նե­կան Միու­թիւն­նե­րու...

YouTube Chanel