«ԱՐԵՒԻԿ» գրատան ձեռնարկ

«­Մես­րոպ, հայ դա­րե­րու դի­մաց կե­ցող, դուն ա­դա­ման­դեայ ա­պա­ռաժ...» ­Սիա­ման­թօ ­Շա­բաթ՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կոն տար­բեր ե­րե­կոյ մըն էր հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար. ե­րե­կոյ մը՝ նո­ւի­րո­ւած մեր լե­զո­ւին,...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց «Իլիոն»ի Մետրոպոլի­տին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց Ի­լիոն, Ա­խար­նոն եւ ­Փեթ­րու­բո­լիի Ա­թե­նա­ղո­րաս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան...

Զօրավար Լոռիս-Մելիքով (1825-1888)

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ռազ­մա­կան հան­ճա­րը պատ­մու­թեան մէջ խոր ար­մատ­ներ ու­նե­ցող հռչակ ու­նի։ Իսկ ­Հա­յու ռազ­մա­կան տա­ղան­դին ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ու­րոյն տե­ղը ու­նի զօ­րա­վար...

YouTube Chanel