Քսանթիի համայնքի արխիւներու ներկայացում

Ուր­բաթ՝ 29 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան «Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης, οικία Μάνου Χατζιδάκη» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ք­սան­թիի հայ հա­մայն­քի ար­խիւ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մը, ընդգր­կե­լով 1922էն մին­չեւ...

Կազմուեցաւ Յունաստանի խորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամութեան խումբը

­Հա­յաս­տա­նի հետ խորհրդա­րա­նա­կան կա­պե­րու զար­գաց­ման ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նին մէջ կազ­մո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը։ Անոր նա­խա­գահն է ե­րես­փո­խան ­Տի­միթ­րիս ­Մար­քու­բու­լոս (­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա), փոխ­նա­խա­գահ Ի­րի­նի...

Գրական երեկոյ նուիրուած՝ Յովսէփ Պարազեանի գիրքերու ներկայացման

­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, գրա­կան ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, պա­տո­ւե­լու եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու...

YouTube Chanel