«Վարդանանց»ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ինչ­պէս նաեւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան,...

Թեսաղոնիկէի «Մասիս» պարախումբը

«­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի «­­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ար­դէն իսկ վե­րա­կազ­մո­ւած ու վե­րա­կանգ­նած վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւի։ ­­Պա­րա­խում­բին մէջ կը պա­րեն ե­րի­տա­սարդ­ներ ու ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ։ ­­Պա­րա­խում­բին...

­Նոր գիր­քե­րու հետ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Ե­թէ գիտ­նա­կա­նի մը հարց տաք, թէ կրակ յա­ռա­ջաց­նե­լու հա­մար ի՞նչ նա­խա­պայ­ման­ներ անհ­րա­ժեշտ են, ան պի­տի բա­ցատ­րէ, թէ պէտք ու­նիք հրկի­զո­ւե­լու ա­տակ նիւ­թի մը,...

YouTube Chanel