Օրագիր

10 Հոկտեմբեր — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամական ժողով

14 Հոկտեմբեր — Կիրակի
Հ. Կ. Խաչի Աթէնքի «Ծովինար» մասնաճիւղի միօրեայ պտոյտ դէպի Փիրղոս Ամալիաս — Մոնի Քլիսթոն

17 Հոկտեմբեր — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մասնաճիւղի անդամական ժողով ժամը 5:30ին

17 Հոկտեմբեր — Չորեքշաբթի

Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակի կեդրոնական ձեռնարկ

20 Հոկտեմբեր — Շաբաթ
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան» վարժարանի շրջանաւարտներու եւ բարեկամներու պարհաւաքոյթ

21 Հոկ­տեմ­բեր — Կիրակի
Նէոս Գոզմոսի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ կողմէ՝ նա­խա­ճաշ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին

23 Հոկ­տեմբեր — Երեքշաբթի
Նէոս Գոզմոսի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ կողմէ — Բիւ­զան­դա­կան թան­գա­րա­նի այ­ցե­լու­թիւն եւ այլն… (կէ­սօ­րին)

24 Հոկտեմբեր — Չորեքշաբթի
«Արմենիքա»ի վարչութեան կողմէ Գիրքի ներկայացում

3 Նոյեմբեր — Շաբաթ
Հայ Աւետարանական Տիկնանց Մարմնոյ Պազար-Գոքինիա

3 — 4 Նոյեմբեր — Շաբաթ — Կիրակի
Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Պատգամաւորական Ժողով

4 Նո­յեմ­բեր — Կիրակի
Յունաստանի Հ. Կ. Խաչի Պատգամաւորական Ժողով

7 Նոյեմբեր — Չորեքշաբթի
«Համազգային»ի Ատիկէի «Սօս Վանի» մասնաճիւղի անդամական ժողով

11 Նո­յեմ­բեր — Կիրակի
Նէոս Գոզմոսի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ կողմէ — Կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյթ՝ «ե­կէ՛ք եր­գենք Հա­յե­րէն»…

17 Նո­յեմ­բեր — Շա­բաթ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան կողմէ 100ամեակի կեդրոնական ձեռնարկ-«Աթինայիքօ» թատերասրահ

24 ­Նո­յեմ­բեր — Շա­բաթ
«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի 90ա­մեակ «Ա­թի­նա­յի­քօ» թատ­րոն

25 ­Նո­յեմ­բեր — ­Կի­րա­կի
­«Համազգային»ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղով Ֆիք­սի սրա­հին մէջ

1 Դեկտեմբեր — Շաբաթ
Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի տարեկան պազար

7 Դեկտեմբեր — Ուրբաթ
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի թատրոնի այցելութիւն

9 Դեկտեմբեր — Կիրակի
Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ տօնակատարութիւն

9 Դեկտեմբեր — Կիրակի
«Համազգային»ի Ատիկէի «Սօս Վանի» մասնաճիւղ Երեւանի 2800ամեակի տօնակատարութիւն

15 Դեկտեմբեր — Շաբաթ
Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի տարեկան պազար

16 Դեկ­տեմ­բեր — Կիրակի
Նէոս Գոզմոսի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ կողմէ — Նոր Տա­րո­ւան Տօ­նա­ծա­ռի լու­սա­ւո­րում եւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն (­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին՝ կէ­սօ­րին)