Օրագիր

23 Մարտ — Ուրբաթ
Գիրքի ներկայացում — Քալիթէայի քաղաղապետական սրահին մէջ

25 Մարտ — Կիրակի
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի պաքալիարոյի կէսօրուան ճաշկերոյթ

30 Մարտ — Ուրբաթ
«Արմենիքա» պարբերաթերթի կողմէ

1  Ապրիլ — Կիրակի
Հ. Կ. Խաչի Շրջանային Վարչութեան տարեկան «Սիրոյ Պազար» Էղլիի մէջ

15 եւ 29 Ապրիլ
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան Արիւնատուութիւն

2 Մայիս — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի կողմէ

5 Մա­յիս — Շա­բաթ
Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի յանձնախումբին կողմէ

6 Մայիս — Կիրակի
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան կողմէ Հոգեհանգիստ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու յիշատակին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գրասենեակ-թանգարանի բացում

6 Մայիս — Կիրակի
Համազգայինի Ատիկէի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղին կողմէ Ֆիքսի ակումբին մէջ

7 Մա­յիս — Եր­կու­շաբ­թի
Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի կող­մէ այ­ցե­լու­թիւն Apivitaի գոր­ծա­րա­նը

10 Մա­յիս — Հինգշաբթի
Գարնանային Միօրեայ պտոյտ՝ Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ Կողմէ:

12 եւ 13 Մա­յիս
Հ.Յ.Դ. Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» կո­մի­տէու­թեան քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ

16-17 Մա­յիս
Հ. Կ. Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կօ­րեայ պտո­յտ

20 Մա­յիս — Կիրակի
«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի Ծնողական Միութեան Ճաշկերոյթ