Օրագիր

22 Հոկտեմբեր — Կիրակի
Ազգային Վարչութեան կողմէ

22 Հոկտեմբեր — Կիրակի
Հոգեհանգիստ Հաճնոյ հերոսամարտի 97ամեակին առթիւ Նէոս Գոզմոսի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ  մէջ

22 Հոկտեմբեր — Կիրակի
Համազգայինի «Արշաւիր Գազանճեան» թատերական յանձնախումբին կողմէ

25  Հոկտեմբեր — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի միջ-վարչական ժողով

1 Նոյեմբեր — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մասնաճիւղին կողմէ անդամական ժողով

4 Նոյեմբեր — Շաբաթ
Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի միօրեայ պտոյտ

4 Նոյեմբեր — Շաբաթ
Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ պազար

4 Նոյեմբեր — Շաբաթ
«Արմենիքա» պարբերաթերթի կողմէ CDի ներկայացում

6 Նոյեմբեր — Երկուշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղին կողմէ — հաւաքոյթ

9  Նոյեմբեր — Հինգշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի այցելութիւն Թատրոն

11  Նոյեմբեր — Շաբաթ
«Զաւարեան» վարժարանի Ծնողական Միութեան ընտրութիւն

14-15 Նոյեմբեր — Երեքշաբթի — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի Երկօրեայ պտոյտ դէպի Թրիքալա Քորինթիաս

18 Նոյեմբեր — Շաբաթ
Հ. Կ. Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի Աղթամար մասնաճիւղին կողմէ միօրեայ պտոյտ

2 Դեկտեմբեր — Շաբաթ
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի տարեկան պազար

16  Դեկտեմբեր — Շաբաթ
Հ. Կ. Խաչի Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի տարեկան պազար

2018
10 Յունուար — Չորեքշաբթի

Հ. Կ. Խաչի  Շրջանային Վարչութեան Միջվարչական ժողով — գաթայի կտրում

17 Յունուար — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի կողմէ — գաթայի կտրում