Օրագիր

28 Ապրիլ — Շաբաթ
«Զաւարեան» վարժարանի Ուսուցչական կազմի եւ Ծնողական միութեան կողմէ՝ լսարան

29 Ապրիլ
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան Արիւնատուութիւն — Ֆիքսի ակումբին մէջ

30 Ապրիլ — Եր­կու­շաբ­թի
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղին կողմէ — Անդամական ժողով

2 Մայիս — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կողմէ

5 Մա­յիս — Շա­բաթ
Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի յանձնախումբին կողմէ

6 Մայիս — Կիրակի
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան կողմէ Հոգեհանգիստ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու յիշատակին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գրասենեակ-թանգարանի բացում

6 Մայիս — Կիրակի
Համազգայինի Ատիկէի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղին կողմէ Ֆիքսի ակումբին մէջ

7 Մա­յիս — Եր­կու­շաբ­թի
Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի կող­մէ այ­ցե­լու­թիւն Apivitaի գոր­ծա­րա­նը

9 Մայիս — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի միջ-վարչական ժողով

10 Մա­յիս — Հինգշաբթի
Գարնանային Միօրեայ պտոյտ՝ Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ Կողմէ

12 եւ 13 Մա­յիս
Հ.Յ.Դ. Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» կո­մի­տէու­թեան քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ

14 Մայիս — Երկուշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղին կողմէ

16-17 Մա­յիս
Հ. Կ. Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կօ­րեայ պտո­յտ

17 Մա­յիս — Հինգշաբթի
Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմնոյ կողմէ Համբարձման տօնակատարութիւն

20 Մա­յիս — Կիրակի
«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի Ծնողական Միութեան Ճաշկերոյթ

27 Մայիս — Կիրակի
Գոհաբանական մաղթանք Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 100ամեակին առթիւ

2-3 Յունիս — Շաբաթ-Կիրակի
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ներկայացուցչական ժողով

6 Յունիս — Չորեքշաբթի
Հ. Կ. Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մասնաճիւղի անդամական ժողով

6 Յունիս — Չորեքշաբթի
Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ մանկապարտէզի հանդէս երեկոյեան ժամը 7ին

10 Յունիս — Կիրակի
Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 100ամեակին առթիւ փառաշուք տօնակատարութիւն

16 -17 Յունիս 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներու Աթէնքի մասնաճիւղի գործածուած գիրքերու bazaar-

7 Յուլիս — Շաբաթ
Գարէայի խորանի անուանակոչման տօնակատարութիւն եւ մատաղ Գարէա-Կեսարիանիի Թաղային Խորհուրդի կողմէ