Օրագիր

20 ­Փետ­րո­ւար-­Հինգշ.
­
Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Խորհր­դա­տու ­Մարմ­նոյ կող­մէ ժա­մը 20:00ին ­Վար­դա­նանց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

21 Փետրուար-Ուրբաթ
Հ.Կ.Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի բարեկենդանեան ճաշկերոյթ

22 Փետրուար — Շաբաթ
Հ.Յ.Դ. Պատանեկան միութեան բարեկենդանի պարհաւաքոյթ Ֆիքսի մէջ

22 ­Փետ­րո­ւար- ­Շա­բաթ
«­Գո­յու­նեան» սրա­հի յանձ­նա­խում­բի կող­մէ «Party» «Γιάννη»ի սրա­հին մէջ, ժամը 21:00էն սկսեալ

23 Փետրուար-Կիրակի
Հ.Կ.Խաչի Աթէնքի «Ծովինար» մասնաճիւղի միօրեայ պտոյտ

28 Փետրուար-Ուրբաթ
Գոքինիոյ «Զաւարեան» վարժարանի Ծնողական միութեան բարեկենդանեան պարհաւաքոյթ ժամը 5:30

1 ­Մարտ-­Կի­րա­կի
«­Գո­յու­նեան» սրա­հի յանձ­նա­խում­բի կող­մէ «­Բուն ­Բա­րե­կեն­դան»ի ճաշ, «­Գո­յու­նեան» սրա­հին մէջ

1 Մարտ-Կիրակի
Աթէնքի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան կողմէ Բուն բարեկենդան

2 Մարտ-Երկուշաբթի
«Համազգային»ի «Սօս Վանի» մասնաճիւղի կողմէ միօրեայ պտոյտ

4 Մարտ-Չորեքշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կողմէ

5-8 Մարտ
Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական Կոմիտէին կողմէ

8 Մարտ-Կիրակի
Միօրեայ պտոյտ դէպի Քալավրիթա Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի եւ Տիկնանց մարմնոյ կողմէ

8 Մարտ-Կիրակի
Հ.Կ.Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մասնաճիւղի կէսօրուան ճաշկերոյթ Կիներու Օրուան առիթով

9 Մարտ-Երկուշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի անդամական ժողով

11 Մարտ-Չորեքշաբթի
Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ

16 Մարտ-Երկուշաբթի
Հ.Յ.Դ. Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» կոմիտէին կողմէ-Գիրքի ներկայացում

18 Մարտ-Չորեքշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Աթէնքի «Ծովինար» մասնաճիւղի ձեռնարկ-King’s Theatre

22 Մարտ-Կիրակի
Աթէնքի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան կողմէ «Միջինք»ի հաւաքոյթ

21-22 Մարտ
Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի երկօրեայ պտոյտ

22 ­Մարտ-­Կի­րա­կի
«­Գո­յու­նեան» սրա­հի յանձ­նա­խում­բի կող­մէ «­Սի­նե­մա», «­Գո­յու­նեան» սրա­հին մէջ, ժա­մը 20:00ին

25 Մարտ-Չորեքշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի Պաքալիարոյի ճաշկերոյթ

25 ­Մարտ- ­Չո­րեք­շ.
­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Տիկ­նանց միու­թեան կող­մէ «­Հա­լէ­պի նա­խա­ճաշ»

27 Մարտ-Ուրբաթ
Նախատօնակ «Ս. Քառասնինց մանկանց» եւ «Միջինք»ի առիթով՝ Պահքի ընթրիք Նէոս Գոզմոսի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ

28-29 Մարտ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջ. վարչութեան երկօրեայ պտոյտ

29 Մարտ-Կիրակի
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան արիւնատուութիւն Ֆիքսի մէջ

1 Ապրիլ-Չորեքշաբթի
Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդ եւ Տիկնանց մարմնոյ կողմէ «Միջինք»

3 Ապրիլ-Ուրբաթ
«Զաւարեան» վարժարանի կողմէ

5 Ապրիլ-Կիրակի
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան Տարեկան պազար

8 Ապրիլ-Չորեքշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Աթէնքի «Ծովինար» մասնաճիւղի այցելութիւն Յունաստանի դրամատան թանգարան եւ ճաշ «Σχεδία» ճաշարանին մէջ

12 Ապրիլ-Կիրակի
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան արիւնատուութիւն Գոքինիոյ մէջ

24-26 Ապրիլ
Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնարկներ

6 Մայիս-Չորեքշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի կողմէ-Մայրերու Օր

10 Մայիս-Կիրակի
Հ.Կ.Խաչի Աթէնքի «Ծովինար» մասնաճիւղի Միօրեայ պտոյտ Նաֆփլիօ եւ Միքինէս

17 Մայիս-Կիրակի
«Համազգային»ի պարախումբի համոյթ

22 – 24 ­Մա­յիս
­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Խորհր­դա­տու ­Մարմ­նոյ կող­մէ՝ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն դէ­պի ­Քեր­քի­րա

28 Մայիս-Հինգշաբթի
Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի Համբարձումի առթիւ պտոյտ

31 ­Մա­յիս-­Կի­րա­կի
­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Տիկ­նանց միու­թեան կող­մէ «­Մայ­րե­րու Օր» նախ­նընթ­րիք