Հաղորդագրութիւն

Փառք եւ գո­հու­թիւն Ա­մե­նա­կա­լին Աս­տու­ծոյ¸ որ ար­ժա­նա­ցուց մեզ յա­ջո­ղու­թեամբ իր ա­ւար­տին հասցնե­լու 11-17 ­Մար­տի օ­րե­րուն ըն­թաց­քին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա....

­Փաս­տագ­րա­կան բա­ցա­ռիկ ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Շա­բաթ, 11 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան, ­Շար­ժա­պատ­կե­րի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի 25-րդ ­մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը հիւ­րըն­կա­լեց «­Նոր հայ­րե­նի­քը» փաս­տա-վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադրու­թիւ­նը, որ կա­տա­րո­ւե­ցաւ բեր­նէ բե­րան լե­ցուն հան­դի­սաս­րա­հին մէջ եւ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան էջ

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան Վարիչ մարմինը որոշ հերթականութեամբ պիտի հրատարակէ Հ.Յ.Դ. Պատանեկան միութեան էջը: Պատանիները, գրութիւններու ընդմէջէն, պիտի ներկայացնեն իրենց մտածումներն ու հետաքրքրութիւնները, ինչպէս...

Eκδηλώσεις για τα 100 χρόνια παρουσίας της αρμενικής κοινότητας στην Ξάνθη

«ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΖΩΗ» Eκδηλώσεις αφιερωμένες στα 100 χρόνια παρουσίας της αρμενικής κοινότητας στην Ξάνθη 100 χρόνια επίσημης παρουσίας της Αρμενικής Κοινότητας στην Ξάνθη 101 χρόνια από την...

Դասախօսութիւն եւ աշխատանոց՝ Թալին Սուճեան-ի հետ

Դասախօսութիւն եւ աշխատանոց՝ Թալին Սուճեան-ի* հետ (հայերէն լեզուով) Նիւթ՝ «Հայ-Յունական յարաբերութիւնները 19-րդ դարուն՝ Օսմանեան գաւառներու մէջ» Չորեքշաբթի, 29 Մարտ 2023, երեկոյեան ժամը 20:00-ին, Գոքինիոյ Աւետարանական եկեղեցւոյ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. միու­թեան քա­րոզ­չա­կան քայ­լը Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման 100-րդ­ օ­րո­ւան առն­չու­թեամբ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թիւ­նը իր ձայ­նը միաց­նե­լով դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման 100-րդ­ օ­րը հրա­պա­րա­կեց տե­սա­նիւթ մը հա­մա­ցան­ցին վրայ, ո­րուն վրայ ման­րա­մաս­նօ­րէն կը ներ­կա­յա­ցո­ւին...

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կի ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս սկսաւ Հ.Կ.­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւը

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կի ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս Հ.Կ.­­Խա­չի ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Ա. փու­լը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ, ­­­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մարտ 2023-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-էն մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը...

Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պում­նե­րը Ա­թէն­քի մէջ (նկարներ)

Հան­դի­պում Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին հետ Հինգ­շաբ­թի, 16 Մարտ 2023-ին, շուրջ մէկ ժամ հան­դի­պում կա­յա­ցաւ Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին եւ Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Քի­րիա­քոս Մի­ցո­թա­քի­սին մի­ջեւ: Հի­նէն ծա­նօթ...

Ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած ­ Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յիշատակին

«­Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Յունաստանի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ Իզ­մի­րի 100-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րուած ­Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յի­շա­տա­կին ­ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 20 ­ՄԱՐՏ...

Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պում­նե­րը Ա­թէն­քի մէջ (նկարներ)

Այ­ցե­լու­թիւն Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­Մար­տին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս եւ իր շքա­խում­բը այ­ցե­լե­ցին ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան», ա­պա ­Ֆիք­սի «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»...
- Advertisement -