«ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1922-1960»

Η έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Νίκαιας-Ρέντη «Ντίνος Κατσαφάνας» ανοίγει και πάλι για το κοινό την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. «ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1922-1960»             ...

Ազգային վարժարաններու վերամուտի արարողութիւններ

­Հա­մա­ձայն ­Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան որոշումին, Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, երկ­րի ամ­բողջ տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցան վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, նշա­նա­ւո­րե­լով նոր ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի մեկ­նար­կը։ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի...

Սրբուհի Մայր Թերեզա Քալքութացիի անուան բակի բացում Աթէնքի Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդարանին...

­Սուր­բե­րու մե­ծա­րան­քը սեր­տօ­րէն մաս կը կազ­մէ քրիս­տո­նէա­կան ա­ւան­դու­թեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ կեան­քին։ Այն ան­հատ­նե­րը, ո­րոնք ու­նե­ցած են սրբակ­րօն վարք եւ ո­րոնք Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու կող­մէ սուրբ կը...

YouTube Chanel