Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի այցելութիւնը «Ազատ օր»-ի խմբագրատուն

Ա­թէնք գտնո­ւե­լուն ա­ռի­թով, Ա­րա­բա­կան ­Ծո­ցի Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չի ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար դոկտ. Հ­րայր ­Ճէ­պէ­ճեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 8 ­Մա­յիս 2024-ին, այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րեց «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը եւ շա­հե­կան հան­դի­պում...

Աւագ Շաբաթը Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ եւ Սերրեսի Ս. Սարգիս...

­Տա­սը ­կու­սա­նաց ​Ա­ւագ Եր­կու­շաբ­թի, 29 Ապ­րիլ 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, ­Սեր­րե­սի Ս. ­Սար­գիս մատ­րան մէջ եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 30 Ապ­րիլ 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս....

Զօրակցական յայտարարութիւն

9 Մայիս 2024 Օ­րե­րէ ի վեր բո­լորս անձ­կու­թեամբ կը հե­տե­ւինք մեր հայ­րե­նի­քի մէջ կա­տա­րո­ւող դէպ­քե­րուն, խոր մտա­հո­գու­թեամբ լսե­լով սահ­մա­նա­զատ­ման գոր­ծըն­թա­ցի մա­սին։ Ինչ­պէս յայտ­նի է, ­Տա­ւու­շի...

YouTube Chanel