­Վար­դա­վա­ռի տօ­նը

­Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ս. ե­կե­ղեց­ւոյ տա­ղա­ւար տօ­նե­րէն՝ մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Այ­լա­կեր­պու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի` 19 ­Յու­լիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

­Մահ` հա­յա­սէր ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տո­ւի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լի­սին, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ յե­տոյ։ Ծ­նած էր 1945ին եւ...

Յունաստանի խորհրդարանը կը գործակցի Հայաստանի Ազգային ժողովին հետ

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի գոր­ծակ­ցու­թեան ծի­րէն ներս, «Եւ­րո­պա­կան զու­գոր­դու­թեան ծրա­գիր»ի յատ­կա­ցո­ւած աղ­բիւր­նե­րէն, ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նը ա­պա­հո­վեց մէկ մի­լիոն եւ­րո­յի նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն, որ պի­տի...

YouTube Chanel