Ա­մին­տէո­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան բա­նա­ձե­ւը ի նպաստ Ար­ցա­խի

Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն մը եւս Ար­ցա­խի ի նպաստ բա­նա­ձեւ քո­ւէար­կեց։ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի հաս­տա­տած բա­նա­ձե­ւը, ո­րուն մէջ կը դա­տա­պար­տո­ւի ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը։ Ψήφισμα συμπαράστασης...

­­Յոյն-թրքա­կան սահ­ման­նե­րու փա­կում

Հե­տե­ւե­լով մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մայր ճամ­բա­նե­րու փակ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, Թ­րա­կիոյ հա­յու­թիւ­նը, Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 ­­Հոկ­տեմ­բե­րի կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տուն, ինք­նա­շար­ժե­րու հսկայ շա­րա­սիւն կազ­մած ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի Էվ­րո­սի յոյն-թրքա­կան...

­­Հա­մերգ Ք­սան­թիի մէջ

­­Մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, ­­Կի­րա­կի՝ 18 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ք­սան­թիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ նո­ւի­րուած Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վու­դին։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ք­սան­թիի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ...

YouTube Chanel