Կեանքը եւ մահը փլատակներուն մէջ

­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ մէջ փրկա­րար ջո­կատ­նե­րը պայ­քար կը մղեն ժա­մա­նա­կին հետ, փուլ ե­կած շէն­քե­րուն տա­կէն գտնե­լու հա­մար ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւով վե­րապ­րող­ներ, մինչ մաս­նա­գէտ­նե­րուն հա­մա­ձայն, «72...

Ա­հա­ւոր երկ­րա­շարժ­ներ ցնցե­ցին ­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ շրջան­նե­րը. ան­թիւ զո­հեր եւ վի­րա­ւոր­ներ,...

Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն երկ­րա­շար­ժի եր­կու զօ­րա­ւոր ցնցում­ներ պա­տա­հե­ցան ­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ սահ­մա­նա­յին շրջան­նե­րուն մէջ, խլե­լով մեծ թի­ւով զո­հեր եւ պատ­ճա­ռե­լով հա­զա­րա­ւոր վի­րա­ւոր­ներ։ ­Կի­լի­կիոյ Այն­թապ...

Süddeutsche Zeitung. «Ս. Սոֆիան թուրքերը կը պառակտէ»

­Գեր­մա­նա­կան «Süddeutsche Zeitung» ազ­դե­ցիկ թեր­թը ամ­բողջ էջ մը կը տրա­մադ­րէ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի՝ «Ս. ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծե­լու ո­րո­շու­մին մա­սին։ ­Թեր­թին կող­մէ...

Էրտողան կը նկարուի Էգէական ծովու կէսը Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ ցոյց տուող...

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան լուսանկարուեցաւ քարտէսի մը առջեւ, որ արտացոլումն է թուրք նախագահի «Կապոյտ հայրենիքի» երազանքներուն։ Նկարը առնուած է 31 Օգոստոսին, Թուրքիոյ Ազգային...

Սելինա Տողան

Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին պատգամաւոր, ընդդիմադիր գործիչ, քեմալական «Ժողովրդահանրապետական կուսակցութեան» անդամ Սելինա Տողան Twitterի մէջ անդրադարձած է Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն։ Ան մէջբերած է Պոլսոյ...

Եւրոմիութեան կոշտ զեկոյցը Թուրքիոյ մասին

Եւ­րո­միու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ­Թուր­քիոյ զար­գաց­ման զե­կոյ­ցը, ուր կը նշո­ւի, թէ որ ո­լորտ­նե­րուն մէջ ինչ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կամ ան­յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ու­նի եր­կի­րը։ Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ զե­կոյ­ցին մէջ խօ­սո­ւած է...

Ձիթենիի ճիւղե՞ր, թէ՞…

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» - Խմ­բագ­րա­կան ­Յու­նա­կան հին դի­ցա­բա­նու­թեան մէջ, ձի­թե­նիի ճիւ­ղը թէ՛ խա­ղա­ղու­թեան եւ թէ յաղ­թա­նա­կի խորհր­դա­նիշն էր, իսկ այս վեր­ջին նշա­նա­կու­թիւ­նը մին­չեւ օրս պահ­պա­նո­ւած է։ Ներ­կայ դա­րուս,...

­Փա­րի­զի ո­ճի­րը եւ թրքա­կան ՄԻ­Թի շու­քը

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ 10 ­Յու­նո­ւար 2013ին, ­Փա­րի­զի մէջ, ­Քիւր­տիս­տա­նի տե­ղե­կա­տո­ւա­կան գրա­սե­նեա­կէն ներս սպան­նո­ւե­ցան Ք.Ա.Կ.ի (Քր­տա­կան Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւն - PKK) հիմ­նա­դիր­նե­րէն ­Սա­քի­նէ ­Ճան­սըզ, Ֆ­րան­սա­յի մօտ PKKի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ...

Գերմանիա տեղեակ է ծրագրուող յարձակումներէն

­Գեր­մա­նիոյ ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րը յայ­տա­րա­րած են, որ տե­ղեակ են ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի այն յայ­տա­րա­րու­թե­նէն, թէ Եւ­րո­պա­յի շարք մը եր­կիր­նե­րու մէջ, մաս­նա­ւո­րա­բար` ­Գեր­մա­նիոյ...

Թուրքիոյ շուրջ

ԹԱՆԷՐ ԱՔՉԱՄ ­Թարգ­մա­նեց՝ ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ Ա­մե­րի­կան մօ­տի­կից ճա­նա­չող ըն­կեր­ներս կը հա­ւաս­տեն, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը եր­բեք ուղ­ղա­կի եւ բա­ցա­յայտ կեր­պով չեն առ­ճա­կա­տում: Ն­րանք կ­՛ա­սեն, որ ա­մե­նաուժ­գին ընդ­հար­ման ժա­մա­նակ...
- Advertisement -