Ոչ եւս է յայտնի արուեստագէտ Գագիկ Ալթունեան

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Ցն­ցիչ էր յան­կար­ծա­կի մա­հո­ւան լու­րը սի­րո­ւած քան­դա­կա­գործ եւ նկա­րիչ ­Գա­գիկ Ալ­թու­նեա­նի, որ անկրկ­նե­լի իր ներ­կա­յու­թեամբ, մաս­նա­գի­տու­թեամբ ու տա­ղան­դով իւ­րա­յա­տուկ դրոշ­մը ձգեց յու­նա­հայ գա­ղու­թէն...

­Պերճ ­Գու­յում­ճեան

Ե­րեք­շաբ­թի, 7 ­Փետ­րո­ւա­րի ա­ռա­ւօ­տուն, ցուրտ հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ մար­մի­նը դաշ­նակ­ցա­կան հա­ւա­տա­ւոր ըն­կե­րոջ մը՝ ­Պերճ ­Գու­յում­ճեա­նի։ ­Հա­յու­թեան ու յու­նա­հայ գա­ղու­թին հան­դէպ ան­դի­մադ­րե­լի հա­ւա­տար­մու­թիւն ցու­ցա­բե­րած սե­րուն­դի մը...

­Հո­գե­լոյս Եփ­րեմ ար­քե­պիս­կո­պոս ­Թա­պա­գեան

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ծ.Խ. Ուր­բաթ, 20 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, յետ կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թեան, ­Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ մա­հա­ցաւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ միա­բա­նու­թեան ե­րի­ցա­գոյն ան­դամ­նե­րէն՝ Եփ­րեմ արք. ­Թա­պա­գեան (1941-2023)։ ­Հո­գե­լոյս...

Եր­ջան­կա­յի­շա­տակ ­Կիւ­րեղ եպս. ­Զօհ­րա­պեա­նի ժա­մա­նու­մը ­Յու­նաս­տան եւ իր նո­ւի­րու­մը ­ Յու­նաս­տա­նի...

­Շատ սի­րե­լի հա­ւա­տա­ցեալ­ներ, «... 1923 թո­ւա­կա­նի ­Մարտ 19-ի ա­ռա­ւօ­տեան՝ հա­յեացքս յուզ­մուն­քով լի կը հանգ­չէր ­Բի­րէա­յի հո­յա­կերտ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու վրայ...։ Ու­րա­խու­թիւնս այն­քան մեծ էր, որ նոյ­նիսկ նա­ւա­վար­նե­րը,...

Տխրունի

­Թա­գու­հի ­Ղե­ւոն­դեա­նի յի­շա­տա­կին ­Միհ­րան Ք. ­Նո­րոգ հան­գու­ցեալ ­Ղե­ւոն­դեան թա­գու­հին հա­մես­տա­գոյնն էր հա­մեստ­նե­րու մէջ եւ իր ազ­նո­ւու­թեամբ ի­րեն մրցա­կից ու­նէր...իր կո­ղա­կի­ցը՝ սի­րե­ցեալ ­Կա­րոն, ո­րուն միա­նա­լու գնաց ան...

Ս­թաւ­րօ-­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի յի­շա­տա­կին

Շ. ԷԼՄԱՍԵԱՆ «...­Պի­տի մնայ լոկ ա­նոր այն մեծ մխի­թա­րանք, ­Թէ իր կեան­քը իր սա­նե­րուն մէջ կ­՚ապ­րի դեռ» ­Սի­րե­լի Ս­թաւ­րօ. ­Մա­յի­սեան ա­րե­ւոտ պայ­ծառ օր մըն էր. եր­կին­քը յան­կարծ...

Ընկ. Շաղիկ Մարուխեանի անակնկալ մահը Երեւանի մէջ

Այսօր ա­ռա­ւօ­տուն, Ե­րե­ւա­նէն հա­սան ծանր լու­րե­րը ընկ. ­­Շա­ղիկ ­­Մա­րու­խեա­նի ա­նակն­կալ մա­հո­ւան մա­սին։ Ըն­կե­րու­հին դուստր էր Հ.Յ.Դ. հա­ւա­տա­ւոր ղե­կա­վար Հ­րայր ­­Մա­րու­խեա­նի։ ­­Բա­ւա­կան տա­րի­ներ ան աշ­խա­տե­ցաւ...

Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նի յի­շա­տա­կին

Ինչ­քան դժո­ւար է հա­մո­զո­ւիլ որ քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ ա­նակնկալ ու վա­ղա­ժամ կորսն­ցու­ցինք մեր ­Դաշ­նակ­ցա­կան Ըն­կե­րը, մեր հա­րա­զա­տը՝ Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նը, նոյն­քան եւ ա­ւե­լի դժո­ւար է...

Վ­կա­յու­թիւն մը՝ Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեա­նի յի­շա­տա­կին (­Բո­լո­րիս սի­րե­ցեալ ­Գո­գոն)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Հինգ­շաբ­թի, 11 Օ­գոս­տոս 2022-ին, ծանր սրտով ու «­Վէր­քե­րով լի»ով հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ անշն­չա­ցած մար­մի­նը սի­րե­ցեալն ­Գո­գո­յին, ո­րուն վա­ղա­հաս ու անս­պա­սե­լի շի­ջու­մը ցնցած էր ոչ...

Յունահայ Արթին Հաճիքէօսէյեանի ակադեմական նոր նուաճումը

Ա­կա­դե­մա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նէն սկսեալ, յու­նա­հայ հայ­րե­նա­կից Ար­թին ­Հա­ճի­քէօ­սէ­յեան նշա­նա­կո­ւած է որ­պէս փո­խա­նորդ դա­սա­խօս Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տից բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րա­նի մե­տա­ղա­գի­տու­թեան բա­ժան­մուն­քէն ներս։ Ար­թին ծնած է ­Գո­քի­նիա եւ...
- Advertisement -