Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաուտ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան Հոկ­տեմ­բեր 28ի տո­ղանցք­նե­րուն (նկարներ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի եւ Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղնե­րը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ Հոկ­տեմ­բեր 28ի «Ոչ»ի օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին, ան­գամ մը եւս...

Ընդհանուր անդամական ժողով

Հ.Կ.Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ իր անդամուհիները ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Երկուշաբթի՝ 19 Նոյեմբեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Ֆիքսի...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 7 Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի...

Յու­նաս­տա­նի «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի 23րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղով

­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան 23րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան (­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան) ժո­ղո­վը տե­ղի կ’ու­նե­նայ այս ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան»...

Ընդհանուր անդամական ժողով

Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ իր անդամուհիները ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Երկուշաբթի՝ 19 Նոյեմբեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Գոքինիոյ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ամեակի Յունաստանի Շրջանի պաշտօնական տօնակատարութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ամեակի Յունաստանի Շրջանի պաշտօնական տօնակատարութիւն Հովանաւորութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան Բարձր նախագահութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի Կազմակերպութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ. Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան Կը նախագահէ քոյր Լոռի Պարազեան Ողջոյնի Խօսքեր՝ -...

Աշխատանքային հանդիպումը

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ զե­կու­ցա­կան հան­դի­պու­մի հրա­ւի­րո­ւե­ցան Ատ­տի­կէի շրջա­նի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խան­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մի՝ Ատ­տի­կէի շրջա­նի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ­նե­րը ­Շա­բաթ՝ 3...

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2018»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ եւ ­Հա­յաս­տա­նի զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ «­Յու­նա­հայ ա­ռեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ­Պա­լատ»ի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Հա­յաս­տան ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի մաս­նակ­ցի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան 70րդ Պատգամաւորական Ժողովը

­Շա­բաթ՝ 3 եւ ­Կի­րա­կի՝ 4 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան բարձ­րա­գոյն ժո­ղո­վը՝ 70րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան...

Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցւոյ հո­գե­բա­նա­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն եւ զ­րոյց

Աս­տո­ւա­ծա­շունչ - Հա­ւատք - Հո­գե­բա­նու­թիւն Որ­քան կը փա­փա­քինք ըլ­լալ պարզ, ներ­կա­յին հետ հաշտ, խա­ղաղ եւ ու­րախ. ըլ­լայ այդ ներք­նա­պէս եւ կամ մեր շրջա­պա­տին հետ։ Այ­սու­հան­դերձ մարդ­կա­յին...
- Advertisement -