Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան տօնին առթիւ Սուրբ Պատարագ Գարէայի մէջ

Ի գիտութիւն Գարէայի եւ շրջակայքի մեր հաւատացեալ ժողովուրդին կը հաղորդենք, որ Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան  տօնին առթիւ, Շաբաթ՝  29 Ապրիլ 2017ի երեկոյեան ժամը 5:30ին, Գարէայի...

Ապրիլ 24ը՝ Քսանթիի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի՝ 23 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան, Ք­սան­թիի «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը։ Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան քա­ղա­քի յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ...

Դամբանական

Ս­գա­կից­ներ, Գի­տենք, որ կեան­քին պէս հին է մա­հը, միա­սին են ա­նոնք ու քով-քո­վի՝ զու­գա­հեռ ըն­թաց­քով, բայց դար­ձեալ մենք՝ մահ­կա­նա­ցու ա­րա­րած­ներս չենք կրցած հաշ­տո­ւիլ ա­նոր հետ:...

Ս­տե­փան ­Թէ­քի­րեա­ն

Ա­հա թէ ի՛նչ կը պա­տա­հի, երբ պատ­մու­թեան չժան­գո­տող նիւ­թը դաս­տիա­րա­կող կեան­քի յա­րա­տեւ­ման խորհր­դա­նի­շի կը վե­րա­ծո­ւի, հա­մեր­գի մը ըն­թաց­քին՝ երկ­լե­զու բա­ռե­րու, խօս­քե­րու, խա­զե­րու մեկ­նա­բա­նու­թեան ար­տա­յայ­տու­թեամբ։ ­Հա­մերգ­նե­րը...

ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ.ՕՀԱՆԵԱ­Նի ու­ղեր­ձը՝ 24 Ապ­րիլին

Ն­ման է Սր­բա­զան ­Խա­չա­փայ­տի խոր­հուր­դին. քրիս­տո­նէա­կան իր երկ­նա­յին մեկ­նա­բա­նու­թեամբ՝ սա ա­րեամբ մաք­րո­ւե­լու խորհր­դա­ւոր հիմ­քը ու­նի, որ եւ ՈՒԽՏն է կեան­քի ու մա­հո­ւան գեր-ի­մա­նա­լի պաշ­տա­մուն­քին...

Գոյժ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը՝ խո­րա­պէս կը գու­ժէ իր ե­րէց սե­րուն­դի բազ­մա­վաս­տակ ան­դամ­նե­րէն ընկ. ­Կա­րօ ­Ղե­ւոն­դեա­նի մա­հը։ ­Հան­գու­ցեա­լը կա­նուխ տա­րի­քէն իր...

Նէա Զմիռնիի «Πρωτομαγιά 2017» փառատօնի ծիրէն ներս համայնքներու մշակոյթի երեկոյ

Պիտի մասնակցի Համազգայինի «Նայիրի» երկսեռ պարախումբը Էտկար Էկեանի գեղարուեստական ղեկավարութեամբ։ Տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ՝ 28 Ապրիլ 2017 երեկոյեան ժամը 7։30ին Նէա Զմիռնիի կեդրոնական հրապարակը Հովանաւորութեամբ՝  Նէա...

Բողոքի ցոյց դէպի թրքական դեսպանատունը

­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը իր նո­րա­հաս սե­րուն­դով վճռա­կամ կանգ­նած է ­Հայ ­Դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան պայ­քա­րը յա­ռաջ մղե­լու ճա­կա­տին վրայ Հել­լէն ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը ար­գե­լա­կեց յու­նա­հա­յոց բո­ղո­քի ցոյ­ցին յա­ռաջ­խա­ղաց­քը դէ­պի Ա­թէն­քի թրքա­կան դես­պա­նա­տու­նը Թր­քա­կան դես­պա­նա­տան կող­մէ մեր­ժո­ւած բո­ղո­քի ցոյ­ցին պա­հան­ջա­տի­րա­կան...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում

Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ հոծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

Հայոց Ցեղասպանութեան 102ամեակ — Աթէնք (Նկարներ)

­Յու­նաս­տան վե­րա­հաս­տա­տեց պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­կան իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ­Հայ ­Դա­տին եւ ­Հա­յաս­տա­նին Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ ­տա­րե­լի­ցին պատ­գա­մը՝ - ­Ցե­ղաս­պա­նը ան­պա­տիժ ձգել կը նշա­նա­կէ ա­ռիթ տալ ֆա­շա­կան ու­ժե­րուն՝ ձեռ­նար­կե­լու ցե­ղաս­պա­նա­կան նոր...
- Advertisement -