Համազգայինի երաժշտանոցի սաներուն համերգը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցի տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն-հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 17 ­Յու­նի­սի կէ­սօ­րին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ֆի­լի­փոս ­Նա­քաս» ե­րաժշ­տա­կան հաս­տա­տու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ,...

Հ. Կ. Խաչի մասնաճիւղին պտոյտը

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան գար­նա­նա­յին եր­կօ­րեայ պտոյ­տը - դէ­պի Թ­րի­զո­նիա կղզին եւ ­Նաֆ­փաք­թոս - տե­ղի ու­նե­ցաւ 30-31 ­Մա­յիս 2017ին։ ­Գե­ղե­ցիկ ա­ռա­ւօտ մը...

­Հա­մազ­գա­յի­նի 21րդ ­ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Յու­նիս 2017ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին...

Հօր ու մօր տօն՝ Գոմոթինիի մէջ

Շաբաթ՝ 10 Յունիս 2017ի երեկոյեան ժամը 7։30ին, Հայ Գթութեան Խաչի Գոմոթինիի «Էրեբունի» մասնաճիւղի Վարչութիւնը կազմակերպեց հօր ու մօր նուիրուած տօնը, ազգային սրահին մէջ։ Ներկայ...

Կոմիտաս Արք. Օհանեան

­Յու­նիս 15ին յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան այ­ցե­լեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն: Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը` սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան բարձր գնա­հա­տեց ­Կո­մի­տասի Ար­քե­պիս­կո­պո­սի մա­տու­ցած հո­գե­ւոր...

Հ. Կ. ԽԱՉԻ պտոյտը՝ դէպի «Սինեվրօ»

Շ. Է. Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղին ­Վար­չու­թիւ­նը 2017ի ­Յու­նիս 4ին ամ­բող­ջա­ցուց իր գար­նա­նա­յին պտոյտ­նե­րու շար­քը՝ այ­ցե­լե­լով ­Պե­լո­պո­նէ­սի Ա­խա­յիա ­Նա­հան­գի «­Սի­նեվ­րօ» գիւ­ղի դրախ­տան­ման մէկ վայ­րը,...

Համազգայինի երաժշտանոցի սաներու համերգը

Յունաստանի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Երաժշտանոցի տարեվերջի հանդիսութիւն-համերգը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ՝ 17 Յունիս 2017ի կէսօրուան ժամը 2էն 3։30, Նէա Զմիռնիի «Ֆիլիփոս...

2017ի ամառը «Զբաղուինք ու ստեղծագործենք»

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ՝  ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 2017ի ամառը «Զբաղուինք ու ստեղծագործենք» 5-12 տարեկան երեխաներու համար։ Կը սկսի Երկուշաբթի՝ 19 Յունիսին եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ՝ 28 Յուլիս 2017։ Ժամեր՝ Երկուշաբթիէն...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը կը կազմակերպէ սկաուտական բանակում՝ 1 Յուլիս 2017էն մինչեւ 5 Յուլիս 2017 Սունիոյի յունական սկաուտական բանակավայրէն ներս։ Բանակումին կրնան մասնակցիլ Աթէնքի եւ Գոքինիոյ գայլիկական...

Յետմիջօրեայ պտոյտ

Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի Վարչութիւնը Չորեքշաբթի՝ 21 Յունիս 2017ին կը կազմակերպէ յետմիջօրեայ պտոյտ դէպի Լիմնի Մարաթոնա եւ Տրոսիա։ Մեկնում՝ կէսօրուան ժամը 3։30ին «Զաւարեան»...
- Advertisement -