«Դուն հայերէն կ’ուզե՞ս սորվիլ»

Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւնը հայերէն լեզուի դասընթացքներ կը կազմակերպէ, արեւմտահայերէն լեզուի պաշտպանութեան ու հայախօսութեան զարգացման նպատակով։ Առաջին երկու տարուայ յաջող փորձառութենէն ետք եւ ուսանողներու յաւելեալ...

Խաչվերացի անդաստան եւ ռեհանի օրհնութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին ­Վե­րաց­ման Ս. ­Խա­չի տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցեց շրջա­նի ­հո­գե­ւոր...

Արժէքաւոր նուիրատուութիւն մը՝ «Ազատ Օր»ին

«Ա­զատ Օր»ի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քը ամ­բող­ջու­թեամբ թեր­թիս նո­ւի­րեց ընկ. ­Յով­սէ­փի գրա­դա­րա­նը, որ կը պա­րու­նա­կէ մեծ թի­ւով գիր­քեր...

Ս. Պատարագ եւ Հանրապետական մաղթանք Գալամաթայի «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ մէջ

Այ­սու ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, թէ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման տօ­նին առ­թիւ, ­Շա­բաթ՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յան ժա­մը 6ին, ­Գա­լա­մա­թա­յի «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս»...

Խնճոյք՝ նուիրուած Հայաստանի անկախութեան հռչակման

Խն­ճոյք՝ նո­ւի­րո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան» ­Կո­մի­տէն կը կազ­մա­կեր­պէ խնճոյք՝ նո­ւի­րո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման 28րդ ­տա­րե­դար­ձին, ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին, ­Գա­րէա­յի...

Դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում

Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու...

Սրբազան հօր այցելութիւնը Մեսոյեասի մետրոպոլիտին

­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի,...

Հանրապետական մաղթանք Հայաստանի վերանկախացման տօնին առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման տօ­նին առ­թիւ, Կի­րա­կի՝ 22 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ յըն­թացս Ս....

Հանրապետական մաղթանք «Ս. Գէորգ» եկեղեցւոյ մէջ

Այ­սու ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րենք Տի­տի­մո­թի­քօ-Օ­րէս­թիա­տա­յի եւ շրջա­կայ­քի հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, թէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման տօ­նին առ­թիւ, Կի­րա­կի՝ 22 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, «Ս. Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ,...

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամական ժողով

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դա­մու­հի­նե­րը աշ­նա­նա­յին ա­ռա­ջին ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 25 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ...
- Advertisement -