ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ

Առաջնորդարանս կարիքն ունի քարտուղարի մը որ խօսի հայերէն, յունարէն եւ անգլերէն: Ով որ այս պայմանները կը լրացնէ, թող բարեհաճի Առաջնորդ հօր ներկայանալ, ձեռքը ունենալով...

Շաբաթ՝ 28 Հոկտեմբեր

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ բոլոր հայրենակիցները կէսօրուան ճաշկերոյթին, որ տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ՝ 28 Հոկտեմբեր 2017ին, սկաուտական տողանցքէն ետք, «Զաւարեան» Կեդրոնի «Սարաճեան-Զաքարեան»...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի վարչութեան Պազար

Շաբաթ՝ 28 Հոկտեմբեր եւ Կիրակի՝ 29  Հոկտեմբեր 2017ին, ժամը 10։00-20:00, Նէա Զմիռնիի քաղաքապետարանի մշակութային «Ղալաքսիա» սրահէն ներս, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի վարչութիւնը կը կազմակերպէ Պազար։ Այցելուները կրնան գտնել հայկական ճաշեր ու...

Ճաշկերոյթ

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ կէսօրուան ճաշկերոյթ, Կիրակի՝ 22 Հոկտեմբեր 2017ին, ժամը 14։00էն սկսեալ, «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի մանկապարտէզի...

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

Յունահայոց Թեմի Ազգային Վարչութիւնն ու Հայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը ուրախութիւնը ունին յայտարարելու, թէ Կիրակի` 22 Հոկտեմբեր 2017ին, կէսօրուան ժամը 13։00ին, տեղի պիտի ունենայ...

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αριθμός θέσεων Εργασίας Ενα (1) Ειδικότητα Διερμηνέας / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής (Αραβικά - Φαρσί). Σύμβαση...

Ս. Թարգմանչաց տօնը նշուեցաւ Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նը, հայ գի­րի եւ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ նշա­նա­կա­լից տօ­նը ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թեամբ, պատ­շա­ճօ­րէն կը նշո­ւի յատ­կա­պէս հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, ո­րու ըն­թաց­քին օ­րո­ւան յա­տուկ...

The Promise ժապաւէնը ներկայացուեցաւ Աթէնքի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ «Feelgood» շար­ժա­պատ­կե­րի ըն­կե­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի «Ա­թի­նէոն» սրա­հին մէջ, ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին...

«Ա­րի ­­Տուն» ծրա­գի­րը՝ մի հզօր կա­մուրջ

Ես՝ ­­Գուր­գէն ­­Ռա­ֆա­յէ­լեանս, ապ­րում եմ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Գո­մո­թի­նի քա­ղա­քում, սո­վո­րում եմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցուն կից՝ մէ­կօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նում։ Այս տա­րի ինձ բախտ վի­ճա­կո­ւեց մաս­նակ­ցե­լու Հ.Հ. սփիւռ­քի...

Սփիւռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը

­­Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում ո­րա­կեալ կրթու­թիւ­նը իւ­րա­քան­չիւր մար­դու այ­ցե­տոմսն է։ Ինչ­պէս ար­դէն նշո­ւել է թեր­թում՝ սոյն թո­ւա­կա­նի ­­Յու­լի­սի 3ից 29ը, ար­դէն 18րդ­ ան­գամ լի­նե­լով, ­­Հա­յաս­տա­նում մեկ­նար­կեց...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ