Թեսաղոնիկէի հայ համայնքը կը մասնակցի բազմալեզուեան տօնակատարութիւններուն

­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, 17-19 ­Մա­յիս 2019ին, ե­րեք օ­րե­րու վրայ տա­րա­ծու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան բազ­մա­լե­զո­ւեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու հան­դի­սու­թիւն­ներ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ գտնո­ւող տար­բեր հա­մայնք­նե­րու կող­մէ։ Այս...

«Ս­փիւռ­քա­հայ կեան­քեր ինչ­պէս որ տե­սայ» գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը

ՍԵԴԱ ՔԻՒՓԵԼԵԱՆ «Շ­նոր­հա­կալ ենք, որ մե­զի բա­ցա­ռիկ ու­րա­խու­թիւ­նը կու տաք, կազ­մա­կեր­պե­լով նման ե­րե­կո­ներ, ուր կը պան­ծա­ցո­ւի հայ եր­գը, հայ գի­րը, հայ գրա­կա­նու­թիւ­նը, հայ գիր­քը...», նման...

Ցաւակցութիւններ՝ Արման Կիրակոսեանի մահուան առթիւ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 10 Յու­լիս 2019ին, Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Պօ­ղոս Չո­լա­քեան եւ ան­դամ տոքթ. Ար­թին Վար­դա­նեան այ­ցե­լե­ցին Ա­թէն­քի մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան...

Ա­րո­ւես­տի նկար­նե­րու ա­ճուրդ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­հայ կր­թա­կան եւ մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ «Μύρο» ցու­ցա­հան­դէ­սին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00-10։00, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ...

Հոգեհանգիստ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հ. ­Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը, այս ­­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­լիս 2019ին, ­­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ Ս. ­եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի, նախագահութեամբ...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիարակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

«Food For Good» 22րդ ճաշի փառատօն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Յունաստանի Կանանց միջազգային կազմակերպութեան հովանաւորութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, Կիրակի՝ 2 Յունիս 2019ի երեկոյեան, Թեսաղոնիկէի «Գալամարիա» շրջանի  ծովեզերեայ վայրին մէջ, բազմահազար ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ «Food For...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակում

Օգոստոս 23-Սեպտեմբեր 2  Քալամոս 2019  Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել Ընդհանուր Վարիչ Մարմնոյ հետեւեալ ընկեր-ընկերուհիներուն.- Ֆիքսի «Զարթօնք» խումբ՝ Նարօտ Շահինեան 6978410830, Արա Ճանիկեան 6948768205: Գոքինիոյ «Քրիստափոր» խումբ՝ Արփինէ Կիրակոսեան...

«Համազգային»ի Թեսաղոնիկէի «Ղ. Սարեան» մասնաճիւղի նոր վարչութեան ընտրութիւն

­Շա­բաթ, 4 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան»...

Միօ­րեայ Պ­տոյտ

Կազ­մա­կերպ­թեամբ՝ «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թեան եւ Տիկ­նանց Մարմ­նոյ, Կի­րա­կի՝ 14 Յու­լիս 2019ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ա­մառ­նա­յին միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Այ. Եան­նի...
- Advertisement -