ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն առ­թիւ ­Հինգ­շաբ­թի` 10 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը` ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Ֆիք­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւղնե­րու վար­չա­կան ան­դամ­նե­րուն, այ­ցե­լու­թիւն­ներ տո­ւաւ Հ.Կ.Խաչի...

Ս. Պատարագ եւ գաթայի կտրում Գալամաթայի մէջ

Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին Խոր­հուրդն ու Տիկ­նանց Մարմի­նը, Շա­բաթ՝ 26 Յու­նո­ւար 2019ին, կը կազ­մա­կեր­պեն միօ­րեայ իւ­րա­յա­տուկ այ­ցե­լու­թիւն մը դէ­պի Գա­լա­մա­թա, հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին...

Գա­թա­յի կտրու­մի հա­ւա­քոյթ

Հ. Կ. Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը նոր տա­րո­ւան առ­թիւ կը կազ­մա­կեր­պէ նա­խա­ճաշի (brunch) եւ գա­թա­յի կտրումի հաւաքոյթ, Չո­րեք­շաբ­թի՝ 23 Յու­նո­ւար 2019ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը...

Գաթայի կտրում Ֆիքսի մէջ

­Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ իր անդամուհիները գաթայի կտրումի հաւաքոյթի, որ տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի՝ 21 Յունուար 2019ին, երեկոյեան ժամը...

Յու­նո­ւար 18էն-25 «Ա­ղօթ­քի շա­բաթ Ք­րիս­տո­նեա­նե­րու միու­թեան հա­մար»

«­Փոր­ձե­ցէ՛ք ըլ­լալ իս­կա­պէս ար­դար» (Dt 16, 18-20) Որ­պէս քրիս­տո­նեա­ներ, ո­րոնք կը պատ­կա­նին, տա­կա­ւին, բաժ­նո­ւած հա­մայնք­նե­րու, հրա­ւի­րո­ւած ենք հա­ւա­քո­ւե­լու ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ միաս­նա­բար ա­ղօ­թե­լու: Երբ միա­սին կ­՛ա­ղօ­թենք,...

«Ս. Յա­կոբ» Ե­կե­ղեց­ւոյ գա­թա­յի կտրում

Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին խոր­հուրդն ու Տիկ­նանց մարմի­նը, Կի­րա­կի՝ 20 Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ կը կազ­մա­կեր­պեն...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ. Կոմիտէի հրաւիրած ամանորեայ հաւաքը (Նկարներ)

Նոր Տարո­ւան աւանդական գաթան կտրելու սովորութիւնը յունահայութեան մօտ միշտ ալ առիթ եղած է մեր ազգային-միութենական-կուսակցական կեանքը նոր տրամադրութեամբ դիմաւորելու եւ նոր սկսող տարեշրջանին համար՝...

Գաթայի կտրում Գարէայի մէջ

­Հ. Կ. Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մասնաճիւղի Վարչութիւնը գաթայի կտրում կը կազմակերպէ, որ տեղի պիտի ունենայ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ՝ 14 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2019ին, երեկոյեան ժամը 5:30ին, Գարէայի «Ազատամարտ»...

Թատ­րո­նի այ­ցե­լու­թիւն

Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ թատ­րո­նի այ­ցե­լու­թիւն Կի­րա­կի՝ 20 Յու­նո­ւար 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, «Λαμπέτη» թա­տե­րաս­րահ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 106): Պի­տի դի­տենք...

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

«Ան­բա­ւե­լին երկ­նի եւ երկ­րի ի խան­ձա­րուրս պա­տե­ցաւ, ոչ մեկ­նե­լով ի ­Հօ­րէ ի սուրբ այ­րին բազ­մե­ցաւ» ­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ սրբա­զան շա­րա­կա­նագ­րին աս­տուա­ծաշն­չա­կան հիմ­քով, աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան խոր­քով, բա­նաս­տեղ­ծա­կան ո­ճով եւ ե­րաժշ­տա­կան...
- Advertisement -