Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցը Թեսաղոնիկէի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի, 22 Ապ­րիլ 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ ­Մարզ­պե­տա­րա­նին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Վել­լի­տիս» հան­դի­սաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց...

Քոս կղզիի հայրենակիցները յարգեցին Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, ­­Քոս կղզիին մէջ հաս­տա­տուած հայ­րե­նա­կից­ներ, իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րիլ 24ի օ­րը, հա­մեստ հա­ւա­քով կը յար­գեն ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը։ Այս տա­րի եւս, Ե­րեք­շաբ­թի Ապ­րիլ...

Միօ­րեայ պտոյտ «APIVITA» գոր­ծա­րա­նը

Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ Երկուշաբթի՝ 7 Մայիս 2018ին։ Պի­տի այ­ցե­լենք Մար­քո­փու­լօ գտնո­ւող «APIVITA» գոր­ծա­րա­նը, (για την κατασκευή βιολογικών...

ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍ

ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍ նո­ւի­րո­ւած՝ Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կին ­Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նէն ներս: ժո­ղովր­դա­յին եւ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­քէ ­Պաղ­տա­սա­րեան ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ­Սե­դօ ­Պաղ­տա­սա­րեա­նի (եր­գե­հոն) եւ ­Գառ­նիկ ­Պաղ­տա­սա­րեա­նի (կի­թառ) յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած ­Պէյ­րու­թէն ­Բա­ցու­մը պի­տի կա­տա­րէ ընկ. ­Լո­ռի Գ­րի­գո­րեան ­Մուտք՝ € 5 ­Տոմ­սե­րու հա­մար դի­մե­ցէք «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կումբ կ­.ե. 7-10 ժա­մե­րուն, հեռ. թիւ 210 9319451 Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ...

Ծա­նօ­թա­նանք մեր մշա­կոյ­թին

Հա­մազ­գա­յի­նի Ա­տի­կէի «­Սօս-Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղը մշա­կու­թա­յին ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ Կի­րա­կի՝ 6 Մա­յիս 2018ին, ժա­մը 8ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։ ­Գե­ղան­կար­չու­թիւն­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն պաս­տա­ռի վրայ, երգ, աս­մունք, նուագ,...

Մայրերու Օր

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Մայ­րե­րու Օր, յա­ռա­ջի­կայ Չո­րեք­շաբ­թի 2 Մա­յիս ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։ Օ­րո­ւան խօս­քը պի­տի փո­խան­ցէ Տի­կին...

Բողոքի պահանջատիրական ցոյց դէպի թրքական դեսպա­նա­տուն (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ Ապ­րիլ 23ի յետ­մի­ջօ­րէի կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ, ­­Նէա Զ­միռ­նիի յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թե­նէն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղու­մէն ետք, ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կը ո­ղո­ղո­ւե­ցաւ հա­րիւ­րա­ւոր յու­նա­հայ պա­տա­նի­նե­րով ու...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ մեծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցին ոգեկոչում (նկարներ)

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման եւ հա­տուց­ման պա­հանջ­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կը միաս­նա­բար տօ­նե­լու յաղ­թա­կան մթնո­լոր­տին մէջ 22 Ապ­րիլ 2018ի ­Կի­րա­կի օ­րը յի­շա­տա­կե­լի էջ մը եւս ա­ւել­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան...

«Πρωτομαγιά 2018»

Նէա Զ­միռ­նիի «Πρωτομαγιά 2018» փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս պի­տի ներ­կա­յա­ցուի Նէա Զ­միռ­նիի մէջ գոր­ծօն հա­մայնք­նե­րու մշա­կոյ­թի ե­րե­կոյ: Պի­տի մաս­նակ­ցի «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի «­Նա­նօր» երկ­սեռ պա­րա­խում­բը պարուսուցչութեամբ՝ Աննա Պօղոսեանի: Տե­ղի...
- Advertisement -