Հ.Մ.Ը.Մ. կը պատուէ յոյն մարզիչը

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մա­յի­սի 2019ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը յու­շա­նո­ւէ­րով մը պա­տո­ւեց ­Յու­նաս­տա­նի «Օ­լիմ­պիա­քոս» կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց խում­բի մար­զիչ Է­լե­նի ­Քա­փո­յա­նին, որ ան­ցեալ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին ստանձ­նած...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը այցելեց ազգային առաջնորդարան

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան։ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ըն­դու­նե­ցին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին...

Յունաստանի Խորհրդարանի նախկին նախագահի այցելութիւնը Ազգային Առաջնորդարան

Ե­րեք­շաբ­թի` 14 ­­Մա­յի­սի կէ­սօ­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ­խորհր­դա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ եւ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի թեկ­նա­ծու՝ պա­րոն ­­Վան­կե­լիս ­­Մէյ­մա­րա­քիս այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան եւ հան­դի­պե­ցաւ ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ...

Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցը Ք­սան­թիի մէջ (նկարնէր)

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յի­սի ա­ռա­ւօ­տեան «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը, հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ա. ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մարզ­պե­տա­րա­նի,...

Կ’ու­զո­ւի

Հ.Կ.­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նին հա­մար ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն լե­զո­ւի վկա­յեալ ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2019-2020 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նէն սկսեալ: Անհ­րա­ժեշտ նա­խա­պայ­ման՝ Յու­նաս­տա­նի կամ Հա­յաս­տա­նի...

Շ­նոր­հա­ւո­րա­գիր

­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ան­հուն ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տու­թեամբ տե­ղե­կա­ցաւ, թէ մաս­նա­ճիւ­ղիս ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­նե­րէն ­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեան ստա­ցած է ա­մե­րի­կեան «Yale» համ­բա­ւա­ւոր հա­մալը­սա­րա­նի «Tobin...

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով եւ Մայ­րե­րու Օր Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով եւ Մայ­րե­րու Օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 21 Մա­յիս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Գո­քի­նիոյ...

Փոր­ձա­ռա­կան սե­մի­նար պա­տա­նի­նե­րու եւ ծնող­նե­րու հա­մար

Կի­րա­կի` 7 Ապ­րիլ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ. Գթ. Խա­չի Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղին, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնուող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ փոր­ձա­ռա­կան սե­մի­նար...

«Մայրերու Օր»ուան հաւաքոյթ

Հ.Կ.­Խա­չի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «Մայրերու Օր»ուան առիթով՝ գաւաթ մը օղիով եւ համեղ աղանդերներով հաճելի հանդիպում մը կը կազմակերպէ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 Մա­յիս 2019ին, կէսօրուան...
- Advertisement -