Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնն ու Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը կը ներ­կա­յաց­նեն հա­շո­ւեկ­շի­ռը «Ար­թին Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի, «Լ. եւ Ս. Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նի եւ «Ա. եւ Ժ. Ճէ­նա­զեան»...

«Athens Baroque Festival»

Երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի կ’ու­նե­նայ ե­րաժշ­տա­կան փառատօն, որ նո­ւի­րո­ւած է «­­­­Պա­րոք» ե­րաժշ­տու­թեան: ­­­Տա­ղան­դա­ւոր ե­րա­ժիշտ­ներ՝ ­­­­Հա­յաս­տա­նէն, ­­­­Լիւք­սեմ­պուր­կէն, Ա­մե­րի­կա­յէն եւ ­­­­Յու­նաս­տա­նէն ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նան 20էն...

Ս­կաու­տա­կան վե­րա­մուտ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուր­դը եւ Խմ­բա­պե­տու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նեն մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, թէ ա­մա­ռո­ւան դա­դա­րէն ետք սկաու­տա­կան շարժ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը...

Հանդիպումներ՝ «Birthright Armenia»ի կրթական ծրագիրներուն համար

«Birthright Armenia» կազմակերպութեան տնօրէն՝ պրն. Սեւան Գապաքեան, երեք հանդիպումներու ընթացքին պիտի ներկայացնէ երիտասարդներուն ուղղուած կազմակերպութեան կրթական ծրագիրները: Հանդիպումները ուղղուած են այն երիտասարդներուն, որոնք կը փափաքին այցելել Հայաստան եւ...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ.)

Ալեքսանեան Աննա (Թեսաղոնիկէ) - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Բաբատոբուլու - Խորասանճեան Մարիա (Տիտիմոթիխօ) - Τμήμα...

Առաջին զանգը հնչեց

Այսօր, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­ռա­ջին զան­գը հնչեց ­­Ֆիք­սի «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի, «­­Լե­ւոն եւ ­­Սո­ֆիա ­­Յա­կո­բեան» եւ ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան­նե­րէն ներս: Ա­մա­ռո­ւան...

Արցախեան Պահանջատիրութիւն — նկարներ

Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց եր­գով, աս­մուն­քով եւ պա­րով ո­գե­ւո­րե­ցին ներ­կա­նե­րը՝ հայ­րե­նի հո­ղին եւ հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խի վե­րա­թար­մաց­նող խոր­հուր­դով Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նի դա­լար տա­նի­քը, մեծ թի­ւով...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ

- Ա­զա­լեան Ա­լեքս - Ναυτιλίας και Eπιχειρηματικών Yπηρεσιών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος). - Ա­ւա­գեան Ա­ւագ - Κοινωνικής Πολιτικής - Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. - ­Գա­զա­րեան ­Նա­րեկ -...

­Ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

Ուր­բաթ՝ 24 Օ­գոս­տոս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մեստ ճաշ­կե­րոյթ՝ օ­ժան­դա­կու­թեամբ եւ պատ­րաս­տու­թեամբ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ