­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ Ազ­գա­յին ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ա. ՄԱՍ ­Ծա­նօթ. Իբ­րեւ Ա. բա­ժին՝ բա­ցատ­րա­կան այս նոր յա­ւե­լո­ւա­ծով վերս­տին հրա­տա­րա­կու­թեան հա­մար մա­մու­լին կը յանձ­նեմ յօ­դո­ւածս, որ լոյս տե­սած էր տա­սը տա­րի ա­ռաջ՝...

Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը կը պատասխանէ Ատրպէյճանի դեսպանի կեղծ պնդումներուն

«­Փա­րաս­քի­նիօ» կայ­քէ­ջը հրա­տա­րա­կած է ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար ­Հու­սէյ­նո­վի մէկ յօ­դո­ւա­ծը, նիւթ ու­նե­նա­լով «Ատր­պէյ­ճան կը պա­տո­ւէ ­Խո­ջա­լո­ւի կո­տո­րած­նե­րու 31-րդ ­տա­րե­լի­ցը»։ Ինչ­պէս կը պա­տա­հի...

Կեանքը եւ մահը փլատակներուն մէջ

­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ մէջ փրկա­րար ջո­կատ­նե­րը պայ­քար կը մղեն ժա­մա­նա­կին հետ, փուլ ե­կած շէն­քե­րուն տա­կէն գտնե­լու հա­մար ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւով վե­րապ­րող­ներ, մինչ մաս­նա­գէտ­նե­րուն հա­մա­ձայն, «72...

Ա­հա­ւոր երկ­րա­շարժ­ներ ցնցե­ցին ­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ շրջան­նե­րը. ան­թիւ զո­հեր եւ վի­րա­ւոր­ներ,...

Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն երկ­րա­շար­ժի եր­կու զօ­րա­ւոր ցնցում­ներ պա­տա­հե­ցան ­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ սահ­մա­նա­յին շրջան­նե­րուն մէջ, խլե­լով մեծ թի­ւով զո­հեր եւ պատ­ճա­ռե­լով հա­զա­րա­ւոր վի­րա­ւոր­ներ։ ­Կի­լի­կիոյ Այն­թապ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը կը դատապարտէ Արցախի շրջափակումը Ատրպէյճանի կողմէ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը դա­տա­պար­տէ Ար­ցա­խի շրջա­փա­կու­մը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման 53-րդ­ օ­րը Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը տա­րա­ծեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ո­րուն...

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή Ιστορική διαδρομή, προσφυγιά και μνήμη

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Πηγαδά 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή Ιστορική διαδρομή, προσφυγιά και μνήμη Η εκδήλωση...

Εθνοκάθαρση ή η τελευταία μάχη για την επιβίωση;

Τιγκράν Μκρτσιάν* «Το Βήμα» Τις τελευταίες ημέρες, 120.000 Αρμένιοι –  άνδρες, γυναίκες και παιδιά παραμένουν εσκεμμένα παγιδευμένοι στην πατρίδα τους, το Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ), από το Αζερμπαϊτζάν. Το...

Ա­ղօթք «Ս­փիւռ­քի ­Տա­րո­ւայ» վեր­ջա­ւո­րու­թեան ա­ռի­թով

ՄԱՆՆԻԿ ՊԷՕՐԷՔՃԵԱՆ - ԱՇՐԵԱՆ «­Հայր մեր որ յեր­կինս ես ­Սուրբ ե­ղի­ցի ա­նուն քո» Ծն­կա­չոք կը խնդրեմ, ­Տէր իմ, որ հո­վա­նիիդ ներ­քեւ առ­նես մեր չար­չա­րեալ ու յա­րու­ցեալ ազ­գը։ Աշ­խար­հի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի նամակը Յունաստանի խորհրդարանի պատգամաւորներուն

Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խը դէ­պի ար­տա­քին աշ­խարհ կա­պող մի­ջանց­քի փակ­ման եւ Ար­ցա­խը մար­դա­սի­րա­կան նոր ա­ղէ­տի առ­ջեւ յայտ­նո­ւե­լուն պատ­ճա­ռով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը նա­մակ ու­ղար­կեց...

Հոգելից պահեր

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջի եր­կու օ­րե­րու ըն­թաց­քին հո­գե­լից պա­հեր ապ­րե­ցան ա­նոնք, ո­րոնք ներ­կայ ե­ղան «­Նուռ պանտ» նո­ւա­գա­խում­բի եր­կու ե­լոյթ­նե­րուն: Ա­ռա­ջի­նը՝ ­Շա­բաթ ե­րե­կոյ եւ մին­չեւ ա­ռա­ւօ­տեան փոքր...
- Advertisement -