ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ
ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեան

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ

1. Ազարիկ Եորղանճեան Ատենապետ
2. Լուսի Հաննէեան Ատենադպրուհի
3. Սագօ Գավլաքեան Գանձապահ
4. Գարլօ Աքսարելեան Խորհրդական
5. Տիրան Պետրոսեան Խորհրդական

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

1. Դշխուհի Պոզիկեան Ատենապետուհի
2. Անաշէ Մորատեան Ատենադպրուհի
3. Նարինէ Մարթինեան Խորհրդական
4. Լուսինէ Գալստեան Խորհրդական
5. Մարինէ Մարգարեան Խորհրդական

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ
ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Նարեկ Քհնյ. Շահինեան

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Կարպիս Պէքէրէճեան Ատենապետ
2. Նազարէթ Դաւիթեան Ատենադպիր
3. Գրիգոր Սըվաքճեան Գանձապահ
4. Ռաֆֆի Վարդապետեան Խորհրդական
5. Բիէր Պետրոսեան Խորհրդական

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

1. Արշալոյս Տրդատեան-Նաքու Ատենապետուհի
2. Երիցուհի Լուսի Շահինեան Ատենադպրուհի
3. Կիւլա Գոլսուզեան Գանձապահուհի
4. Լուսի Սըվաքճեան Հաշուապահուհի
5. Մարի Հաճեան Խորհրդական
6. Մարի Տէտէյեան Խորհրդական
7. Անահիտ Պէյլէրեան Խորհրդական
8. Հռիփսիմէ Գարամանեան Խորհրդական
9. Երջան Սոլաքեան Խորհրդական
10. Սեւան Եփրեմեան Խորհրդական
11. Լենա Դաւիթեան Խորհրդական

ԳՈՔԻՆԻՈՅ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ
ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Վահրիճ Վրդ. Ղարախանեան

ԳՈՔԻՆԻՈՅ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Ստեփան Յովակիմեան Ատենապետ
2. Սերգօ Արապեան Փոխ Ատենապետ
3. Վահէ Աբիկեան Ատենադպիր
4. Գարլօ Գույումճեան Գանձապահ
5. Արիս Գափլանեան Խորհրդական
6. Լութվիկ Զատիկեան Խորհրդական
7. Կարպիս Կորկոտեան Խորհրդական
8. Գէորգ Պօղոսեան Խորհրդական
9. Լեւոն Չերչեան Խորհրդական

ԳՈՔԻՆԻՈՅ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

1. Մարօ Միքայէլեան Ատենապետուհի
2. Մէրի Կորկոթեան Ատենադպրուհի
3. Այտա Գալայճեան Գանձապահուհի
4. Աննա Տէր Արթինեան Խորհրդական
5. Սեդա Սէֆէրեան Խորհրդական
6. Անի Նաճարեան Խորհրդական
7. Նէլլի Աբիկեան Խորհրդական
8. Ճուլիա Աղաճանեան Խորհրդական
9. Աննա Աղաճանեան Խորհրդական

ԳԱՐԷԱ-ԿԵՍԱՐԻԱՆԻԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Նարեկ Քհնյ. Շահինեան

ԳԱՐԷԱ-ԿԵՍԱՐԻԱՆԻԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Ասատուր Եզեկիէլեան Ատենապետ
2. Եսթեր Օտապաշեան Ատենադպրուհի
3. Աւետիս Էրջէնեան Գանձապահ
4. Մանուէլ Մկրտիչեան Խորհրդական
5. Երուանդ Օտապաշեան Խորհրդական
6. Ռոստոմ Գարագէշիշեան Խորհրդական
7. Գրիգոր Խորոզեան Խորհրդական

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեան

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Յարութիւն Արթիւր Աբրահամեան Ատենապետ
2. Մարտիրոս Մարտիկեան Փոխ Ատենապետ
3. Նազարէթ Տէրէյեան Ատենադպիր
4. Կարապետ Նատեան Գանձապահ
5. Խաչիկ Փափազեան Խորհրդական
6. Յակոբ Գասպարեան Խորհրդական
7. Կարապետ Տուրղութեան Խորհրդական
8. Պետրոս Հալաճեան Խորհրդական
9. Ստեփան-Սարգիս Բարդեմեան Խորհրդական

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

1. Վերժին Աւետիսեան Ատենապետուհի
2. Բերկրուհի Կէօստէնեան փոխ Ատենապետուհի
3. Անահիտ Կէօստէնեան Գանձապահուհի
4. Իսկուհի Ղազէրեան Խորհրդական
5. Նատիա Պոյաճեան Խորհրդական
6. Անժէլ Փափազեան Խորհրդական

ՍԷՐԷՍԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ
Տ. Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեան

ՍԷՐԷՍԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Վազգէն Յարութիւնեան Ատենապետ
2. Խաչիկ Ղազարեան Ատենադպիր
3. Աւետիք Սարգսեան Խորհրդական
4. Սերժիկ Զաքարեան Խորհրդական
5. Արմէն Սարգսեան Խորհրդական
6. Լիլիկ Յակոբեան Խորհրդական
7. Նաթանաէլ Խաչատուրեան Խորհրդական

ՍԷՐԷՍԻ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

1. Անահիտ Թամազեան Ատենապետուհի
2. Յասմիկ Հալեվորեան Ատենադպրուհի
3. Ռոմելա Էվոյեան Գանձապահուհի
4. Վարդուհի Ղազարեան Խորհրդական
5. Նունէ Յարութիւնեան Խորհրդական
6. Նունէ Յովհաննիսեան Խորհրդական
7. Նարինէ Դալլաքեան Խորհրդական

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱԿԵԴՈՆԻՈՅ ԹՐԱԿԻՈՅ ՄԻՋ-ԹԱՂԱՅԻՆԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՄԻՋ ԹԱՂԱՅԻՆԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱԿԵԴՈՆԻՈՅ ԹՐԱԿԻՈՅ ՄԻՋ ԹԱՂԱՅԻՆ

1. Պետրոս Մելքոնեան Ատենապետ
2. Մարի Գալայճեան Ատենադպրուհի
3. Հմայեակ Անտոնեան Գանձապահ

ԳԱՎԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ԳԱՎԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Աբրահամ Աշրեան Ատենապետ
2. Արտակ Խածիտիս Փոխ Ատենապետ
3. Մարի Գալայճեան Ատենադպրուհի
4. Վահան Մանասեան Գանձապահ
5. Խրիսթինա Մաթեւոսեան Խորհրդական
6. Սիմոն Չաթինեան Խորհրդական
7. Գագիկ Էլպագեան Խորհրդական

ՔՍԱՆԹԻԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ՔՍԱՆԹԻԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Թագւոր Քարաօղլանեան Ատենապետ
2. Հայկ Յարութիւնեան Ատենադպիր
3. Հայկ Չիչէքեան Գանձապահ
4. Յարութ Պետրոսեան Խորհրդական
5. Միսաք Փափազեան Խորհրդական
6. Արթին Քիւրքճեան Խորհրդական
7. Վարդան Չիչէքեան Խորհրդական

ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ
ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ 
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Ստեփան Մատթէոսեան Ատենապետ
2. Միհրան Եսայեան Փոխ Ատենապետ
3. Վարդ Պասմաճեան Ատենադպրուհի
4. Պետրոս Մելքոնեան Գանձապահ
5. Թադէոս Գասպարեան փոխ Գանձապահ
6. Հրաչ Մելքոնեան Խորհրդական
7. Կարօ Եսայեան Խորհրդական
8. Վահէ Կիւմիւշեան Խորհրդական
9. Նէլլի Անդրէասեան Խորհրդական

ԱԼԵՔՍԱՆՏՐՈՒՊՈԼՍՈՅ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ԱԼԵՔՍԱՆՏՐՈՒՊՈԼՍՈՅ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Գրիգոր Գուրպանեան Ատենապետ
2. Սօֆի Ամիրխանեան Ատենադպրուհի
3. Վարդգէս Մարուքեան Գանձապահ
4. Արմէն Վահանելով Խորհրդական
5. Եդուարդ Պարոնեան Խորհրդական
6. Արտիոմ Մանուկեան Խորհրդական
7. Հերմինէ Գուրպանեան Խորհրդական

ՏԻՏԻՄՈԹԻԽՕ-ՕՐԷՍԹԻԱՏԱՅԻ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ՏԻՏԻՄՈԹԻԽՕ-ՕՐԷՍԹԻԱՏԱՅԻ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ 
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Գէորգ Թորոսեան Ատենապետ
2. Վանի Գասապեան Փոխ Ատենապետ
3. Հմայեակ Անտոնեան Ատենադպիր
4. Ալեքսան Երամեան Գանձապահ
5. Գէորգ Անտոնեան Խորհրդական
6. Մարտիրոս Անտոնեան Խորհրդական
7. Զապէլ Փափազեան Խորհրդական