­Հա­յաս­տա­նի CIVILNET լրա­տո­ւա­կան կայ­քէ­ջի լրագ­րող Ա­րէն ­Քեր­թե­շեան, «­Զար­կե­րակ» հա­ղոր­դա­շա­րի սփ­ռում­նե­րու ծի­րէն ներս, հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թեան հետ։ Զ­րոյ­ցը ընդգր­կեց թեր­թի դի­մագ­րա­ւած ներ­կայ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, հա­յա­խօ­սու­թեան եւ մա­մու­լի խնդիր­նե­րը եւ ա­պա­գա­յի ծրա­գիր­նե­րը։ ­Տե­սա­հո­լո­վա­կը կա­րե­լի է դի­տել հե­տե­ւեալ յղու­մին վրայ՝

https://www.civilnet.am/news/2020/05/11/«Ազատ-Օր»՝-կը-մնայ-Եւրոպայի-միակ-հայատառ-օրաթերթ-զրոյց-Քերոբ-Էքիզեանի-հետ/384375