­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխնա­խա­րար­նե­րը հան­դի­պե­ցան Ա­թէն­քի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րէն Բ­րու­տեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւի ­Յու­նաս­տան։ Այս ծի­րէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի, 22 ­Մարտ 2022-ին, ան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Նի­քո­լաոս...

­Պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին Հ.Օ.Մ.-ի ու­ղար­կած օգ­նու­թիւ­նը դեռ «­Զո­ւարթ­նոց»ի պա­հես­տում է

«Ա­զա­տու­թիւն» կայ­քէ­ջը ման­րա­մաս­նօ­րէն անդրա­դար­ձած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյս ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ա­ռա­քած օգ­նու­թեան այն բա­ժի­նին, որ մէկ տա­րիէ ի վեր...

Κυνισμός και απανθρωπιά από το Αζερμπαϊτζάν

Απάντηση στο ΒΗΜΑ Σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν «Βασικές αρχές για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας» Κυνισμός και απανθρωπιά...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րը Ար­ցա­խի մէջ

Ուր­բաթ, 11 ­Մարտ 2022-ին, Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը` Ար­թուր ­Թով­մա­սեան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ ըն­դու­նեց խառն պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. ­Գաս­պար...

Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը

2022 թ. ­Մար­տի 8-ին, ­Հա­յաս­տա­նում գու­մա­րո­ւած Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղովն ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այն մեկ­նար­կել էր ­Փետ­րո­ւա­րի 28-ին։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գը բխում էր հայ­րե­նի­քի եւ հա­յու­թեան...

­Կը նա­խա­տե­սո­ւի ­Մի­ցո­թա­քիս – Էր­տո­ղան հան­դի­պում ­Պոլ­սոյ մէջ

Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նին հետ, որ պի­տի ի­րա­գոր­ծո­ւի ­Կի­րա­կի, 13 ­Մար­տին, ­Պոլ­սոյ մէջ։ ­Հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով, յոյն...

Ոչ մէկ ար­ձա­գանգ պե­տա­կան մար­մին­նե­րէն. պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն ­Յու­նաս­տա­նէն ե­կած 5 թոն...

­Մէկ շա­բաթ է, որ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցը հրա­պա­րա­կած է ­Հայ օգ­նու­թեան միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) բո­ղոք նա­մա­կը ուղ­ղո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ.Ն.-ին եւ Ա.Ի.Ն.-ին՝ կա­պո­ւած այն բա­նի հետ,...

Դեսպան Տիգրան Մկրտչեանի պաշտօնական հանդիպումը Յունաստանի Ա.Գ. նախարարին հետ

17 ­Փետ­րո­ւա­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գրծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին հետ։ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց...

Հ.Յ.Դաշնակցութեան փառաշուք տօնակատարութիւն Երեւանի մէջ

Շաբաթ՝ 5 Փետրուար 2022ին, Երեւանի «Դուին հոլ» համալիրէն ներս տեղի ունեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 131-ամեակին նուիրուած պաշտօնական հանդիսութիւնը։ Փառաշուք տօնակատարութեան իրենց ներկայութիւնը բերին բազմահարիւր...

Արմէն Սարգսեան որոշած է հրաժարական տալ նախագահի պաշտօնէն

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան յայտ­նեց, որ ո­րո­շած է հրա­ժա­րա­կան տալ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծեց նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մը։ ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշո­ւած է. «1990-ա­կան­նե­րի սկզբին...
- Advertisement -