Հոգեհանգիստ — Ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

­­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ­­Կի­րա­կի՝ 31 ­­Յու­լիս 2022-ին ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Ս­կիզբ պա­տա­րա­գի՝ ժա­մը 9:30-ին, հոգեհանգիստ՝ 10:30-ին: ­­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 14 Օ­գոս­տոս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կատա­րուի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար...

Տօն Պայծառակերպութեան — Վարդավառ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 24 ­­Յու­լիս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Տեառն մե­րոյ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­­Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան՝...

­Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Նէա ­Մաք­րի

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 13 ­Յու­լիս 2022-ին, ժա­մը 3։30-ին: ­Պի­տի այ­ցե­լենք «­Սուրբ Էֆ­րեմ» վան­քը եւ հա­ճե­լի օր...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 27-րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ,...

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Գարէա

­Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն ­Գա­րէա­յի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» խո­րա­նի օծ­ման տա­րե­դար­ձին եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը...

Նուիրատուութիւն Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան առթիւ Անթիլիաս

Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի զա­ւակ­նե­րուն ազ­նիւ ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք ­­ Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի ­­Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ­­ Յանձ­նա­խում­բի հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ Նուիրատուութիւն Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան առթիւ Անթիլիաս Ուր­բաթ, 1 ­­Յու­լիս 2022-ին, Ան­թի­լիա­սի...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Πόρτο Χέλι (Hinitsa Bay պան­դոկ) Եր­կու­շաբ­թի, 27 եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 28 ­Յու­նի­սին: ­Մեկ­նում՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7-ին...
- Advertisement -