Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ Ուր­բաթ, 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­-ին, Սրբոց ­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. պա­տա­րագ...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի պա­րա­խում­բի փոր­ձեր

«­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Պա­րի ­Միա­ւո­րի վար­չու­թիւ­նը ձեզ կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ «­Մա­րա­լօ» եւ «­Նա­նօր» խում­բե­րու փոր­ձե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հե­տե­ւեալ ձե­ւով.- «­Մա­րա­լօ» (Գ՛-Դ՛-Ե՛-Զ՛ դա­սա­րան­ներ) «­Զա­ւա­րեան»ի եւ «­Ֆիքս»ի ա­կումբ­նե­րէն...

Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝...

Պատարագ եւ Սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք Գոքինիոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 9 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սուրբ եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Ս. Գէորգայ զօրավարի տօնին առիթով

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Կի­րա­կի, 2 ­Հոկ­տեմ­բեր  2022-ին, ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի  «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ եւ...

Գիրքերու «պազար»

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Աթէնքի սկաուտական մասնաճիւղը 15-16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ, կը կազմակերպէ գիրքերու «պազար», Նէա Զմիրնիի հրապարակին վրայ։ Բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին նուիրել գիրքեր, նոր կամ գործածուած բոլոր...

Մարզանքը առողջութիւն է

Ըն­կե­րու­հի­ներ ե­կէք մար­զո­ւինք «­Զա­ւա­րեան» կեդրո­նի մար­զա­դաշ­տէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի եւ ­Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 08:45-09:45։ Առաջին հանդիպումը՝ Հինգշաբթի 6 Հոկտեմբերին: ­Մար­զիչ` տի­կին ­Վարդ ­Կէտիկեան։ ­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել, ըն­կե­րու­հի­ներ...

Ե­ռօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­­Խա­չի Ա­թէն­քի «­­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ 3,4,5 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, դէ­պի ­­Մո­նեմ­վա­սիա, Γύθειο, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մա­նի, Ս­թու­փա եւ ­­Քար­տա­մի­լի: Առաջին օրը՝ Մոնեմվասիա եւ գիշերում...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 21 եւ ­Հինգ­շաբ­թի, 22 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին: Բուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Ինթերքոնթինենթալ...

Վերամուտ Հայ Կապոյտ Խաչի ազգային վարժարաններու

Երկուշաբթի՝ 12 Սեպտեմբեր 2022-ին կը վերաբացուին Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները։ Բացման հանդիսութիւնները, ներկայութեամբ՝ Յունաստանի հայոց թեմի Առաջնորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆի Ազգային Վարչութեան եւ Հ. Կ....
- Advertisement -