Շու­շիի շրջա­նի ­Քա­րին ­Տակ հա­մայն­քին մէջ ­Յու­լիս 10ին տե­ղի ու­նե­ցաւ նոր կա­ռու­ցո­ւած ման­կա­պար­տէ­զի շէն­քի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը:
«Ար­ցախփ­րես»ի թղթա­կի­ցին՝ ­Քա­րին ­Տակ հա­մայն­քի ղե­կա­վար Մ­խի­թար Ա­ռու­շա­նեան ը­սած է, որ շէն­քը կա­ռու­ցո­ւած է «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի եւ Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թեան հա­մատն­տե­սա­ւոր­մամբ:
«50 տե­ղա­նոց մէկ յար­կա­նի ման­կա­պար­տէ­զը ու­նի անհ­րա­ժեշտ բո­լոր յար­մա­րու­թիւն­նե­րը` ննջա­սե­նեակ, ճա­շա­սե­նեակ, խա­ղաս­րահ: ­Ման­կա­պար­տէզ յա­ճա­խող ե­րե­խա­նե­րուն թի­ւը 28 է. ա­ւե­լա­նա­լու մի­տում կայ»,- նշած է ան:
Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ ե­ղած են Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րար ­Կա­րէն ­Շահ­րա­մա­նեան, պատ­գա­մա­ւոր­ներ, գիւ­ղա­ցի­ներ եւ այլք: