Սրբուհի Թերեզայի տօ­նին առ­թիւ

0
58

­Ձեզ կը հրա­ւի­րենք մաս­նակ­ցե­լու ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գի ԿԻՐԱԿԻ, 1 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2023 ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00-ին, ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­Գո­քի­նիա։
­Յա­ւարտ ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գի Մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն։
Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին «փուլման»-ով երթալ, կը խնդրո­ւի ներ­կայ գտնո­ւիլ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի բա­կը ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-ին։

***
«­Մենք ԱՐՑԱԽՆ ենք»

­Մո­մա­վառու­թիւն եւ ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ Ար­ցա­խի հա­մար ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Գո­քի­նիա։
­Հինգ­շաբ­թի, 5 ­Հոկ­տեմ­ներ 2023, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ եւ օրհ­նու­թիւն Սր­բու­հիին ­Մա­սուն­քով։

­Ծա­նօ­թու­թիւն՝
* Ա­մէն ամ­սո­ւայ ա­ռա­ջին ­Կի­րա­կի օ­րե­րը, փո­խա­նակ, ­Նէոս ­Քոզ­մոս, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գը տե­ղի պիտի ու­նե­նայ ­Գո­քի­նիա, Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00-ին։
* Ա­մէն ­Հինգ­շաբ­թի օր, ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00ին։

Դի­ւան Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի