­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ պրն. ­Սեր­գօ ­Յա­րու­թիւ­նեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­թէն­քի նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ազ­գա­յին տօ­նի՝ 25 ­Մար­տի տա­րե­դար­ձին առ­թիւ, ­Շա­բաթ 25 ­Մարտ 2017-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին, ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ա­թէն­քի ­Յու­նաց ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ ­Գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան, ա­պա զի­նո­ւո­րա­կան տո­ղանց­քին:
Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ եւ տո­ղանց­քի ա­ւար­տին, ­Կո­մի­տաս Սր­բա­զան ­Հայրն ու պրն. ­Յա­րու­թիւ­նեան յա­նուն ­Յու­նա­հայ գա­ղու­թին շնոր­հա­ւո­րե­ցին ու բա­րե­մաղ­թու­թեան ի­րենց խօս­քե­րը փո­խան­ցե­ցին Ա­թէն­քի եւ հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի Ար­քե­պիս­կո­պոս Տ.Տ. Իէ­րո­նի­մո­սին, նա­հան­գա­պե­տու­հիին ինչ­պէս նաեւ պե­տա­կան, զի­նո­ւո­րա­կան ու ե­կե­ղե­ցա­կան ներ­կայ բարձ­րաս­տի­ճան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն:

­Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի