Ծաղկազարդի տօնին առիթով հանդիսաւոր Ս. Պատարագ, Դռնբացէքի արարողութիւն

0
21

­Ծաղ­կա­զար­դի տօ­նին ա­ռի­թով կը տե­ղե­կաց­նենք մեր սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 9 Ապ­րիլ 2023-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. ­Պա­տա­րա­գը, Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցէ ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց ­թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք մեր բա­րե­պաշտ եւ սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դը, որ­պէս­զի ներ­կայ գտնո­ւին սոյն ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն, ա­ղօ­թա­կից դառ­նան մե­զի եւ ունկնդ­րեն Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր պատ­գամ­նե­րը:

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ «Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ