Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած՝ յատուկ
անդրադարձ մը պիտի կատարէ Real news թերթը,
Կիրակի՝ 22 Ապրիլին հրատարակուելիք իր թիւին մէջ:

Կի­րա­կի՝ 22 Ապ­րիլ 2018ի «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής»
թեր­թի թի­ւին մէջ լոյս պի­տի տես­նէ ­Հ.­Հ. ­Յու­նաս­տա­նի
մէջ դես­պան՝ պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հար­ցազ­րոյ­ցը։

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըԱրսէն Համբարձումեան
Յաջորդ յօդուածըԿՈՉ