Հաղորդագրութիւն

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մարտ 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ըն­դա­ռա­ջե­լով «Ա­թէնք ­Քա­ղա­քի ­Վու­րու-Էվ­թաք­սիա ­Թան­գա­րան»ի տնօ­րէ­նու­թեան պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին, յա­նուն ­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նի՝ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի...

Հ.Օ.Մ.ի կրթանպաստ

­ Կի­րա­կի՝ 12 ­Մարտ 2017ին, ­Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւած Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց գնա­հա­տան­քի հա­ւաք մը...

Հ. Կ. Խաչի արիւնատուութիւնը

Իր յա­ջող ա­ւար­տին հա­սաւ ե­րէկ, ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մար­տին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս ի­րա­կա­նա­ցած Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկ­րորդ փու­լը։...

Նախարար Կարէն Միրզոյեանի հանդիպումները

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ «­­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը» նիւ­թով ե­ռօ­րեայ ե­լոյթ­նե­րուն ա­ռըն­թեր, նա­խա­պէս առ­նո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Կա­րէն ­­Միր­զո­յեան հան­դի­պում­նե­րու...

Հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց

­Պե­ղո­պո­նէ­զի հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Մարտ 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Ա­թէն­քի ­Փան­տիօ հա­մալ­սա­րա­նի Փ­լա­քա­յի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ­Մի­ջազ­գա­յին...

Մ­շա­կու­թա­յին հա­ւաք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Փետ­րո­ւար 2017ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ «սուր­ճի եւ մշա­կոյ­թի» հա­ւաք «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն...

­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան ­Ռո­տո­սի մէջ

­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ. Ե­գէա­կան ծո­վու հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան «­Տօ­տե­քա­նի­սոս» կղզէ­խում­բին ա­զա­տագր­ման եւ մայր ­Յու­նաս­տա­նի հետ միաց­ման 70ա­մեա­կին ա­ռի­թով, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Մարտ 2017ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան...

Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի ե­լոյ­թը Ա­թէն­քի մէջ

«­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը» խո­րագ­րով հա­մա­գու­մար եւ քա­ղա­քա­կան շփում­ներ Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ եր­կօ­րեայ հա­մա­գու­մար մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ 13-15 ­Մարտ 2017ին։ Ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը՝...

«­Նա­յի­րի» գիր­քի ներ­կա­յա­ցում

­Գիր­քե­րը ընդ­հան­րա­պէս՝ անձ­նա­կան թէ հա­ւա­քա­կան հար­ցում­նե­րու պա­տաս­խան կու­տան, ա­ւե­լին՝ մեր անձ­նա­կան թէ հա­ւա­քա­կան ապ­րում­նե­րուն ու զգա­ցում­նե­րուն գո­հա­ցում կու­տան։ ­Բայց գիր­քե­րը մա­նա­ւա՛նդ պատ­մու­թիւն կը գրեն,...

Կարէն Միրզոյեանի հանդիպումը Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կ.ին հետ

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Կո­մի­տէի գրա­սե­նեա­կէն ներս, Եր­կու­շաբ­թի 13 ­­Մարտ 2017ի ե­րե­կո­յեան, կա­յա­ցաւ Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­­Կա­րէն ­­Միր­զո­յեա­նի հան­դի­պու­մը՝ Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Կեդ­րո­նա­կան...
- Advertisement -