Անդամական Ընդհանուր ժողով

0
40

Հ.Կ.­Խա­չի Աթէնքի «Ծովինար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Չորեք­շաբ­թի, 14 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, Հ.Կ.Խաչի գրասենեակէն ներս:

­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝
1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վին հա­մար:
2.­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն Հ.Կ.­Խա­չի 83-րդ ­Բա­ցա­ռիկ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին հա­մար։
­Կը հրա­ւի­րո­ւին մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մու­հի­նե­րը եւ  Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թիւ­նը։
­Բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րու մաս­նակ­ցու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ