Սե­ղան եւ տոմ­սակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար կրնաք հե­ռա­ձայ­նել.-
Ակ­նէս Թո­քաթ­լեանին 6938317161,
Վազ­գէն Սա­վու­լեանին 6980541245,
Ար­շա Սա­մո­ւէ­լեանին 6947306766,

Ար­մէն Ա­ճէ­մեանին 6974396747: