­Հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ մոմա­վա­ռու­թիւն 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 1988-ի
­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին

Այս տա­րի ­Քո­րո­նա վա­րա­կի կան­խազ­գու­շաց­ման պե­տա­կան տնօ­րի­նում­նե­րուն առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն, ­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։
Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ի ­Թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը բաց պի­տի ըլ­լան ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00-13:00, մո­մա­վա­ռու­թեան հա­մար։
­Ժա­մը 11:40-ին պի­տի կա­տա­րո­ւի հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն ­Հա­յաս­տա­նի ա­ղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժին զո­հո­ւած հո­գի­նե­րուն յի­շա­տա­կին:
Ուս­տի, կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դը մո­մա­վա­ռու­թեամբ յար­գե­լու յի­շա­տա­կը եւ ա­ղօ­թա­կից ըլ­լա­լու ան­մեղ զո­հե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար։
Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­թո­ռա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ
ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ
Սր­բա­զա­նը ­Հայ­րը՝ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան:
­Խունկ ու ա­ղօթք հայ­րե­նի­քի զո­հո­ւած­նե­րու լոյս հո­գի­նե­րու յի­շա­տա­կին:
­Կը խնդրո­ւի մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րէն գոր­ծադ­րել ­Քո­րո­նա­յի կան­խար­գիլ­ման պե­տա­կան բո­լոր տնօ­րի­նում­նե­րը։

ՅՈՒՆԱՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ