Ըն­դա­ռա­ջե­լով Նի­քիա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին՝ Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Պա­րէտ Քհնյ. Խա­չե­րեան եւ Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի գան­ձա­պահ պրն. Գար­լօ Գու­յում­ճեան, Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, ներ­կայ գտնո­ւե­ցան «Օ­սիա Ք­սէ­նի» հրա­պա­րա­կը։
Յու­նա­կան ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ, տեղ­ւոյն յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն, օ­րուան պատ­գա­մի փո­խան­ցում, ա­պա՝ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում։
Պրն. Գար­լօ Գու­յում­ճեան, յա­նուն «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ, զե­տե­ղեց դափ­նեպ­սակ մը։ Ետ­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­շա­կեր­տա­կան ու սկաու­տա­կան տո­ղանց­քը, ո­րուն մաս կազ­մեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի սկաու­տա­կան խում­բը՝ իր շե­փո­րա­խում­բով։
Ա­ւար­տին, Հո­գե­ւոր Հո­վիւն ու Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի ան­դա­մը մեկ­նե­ցան «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րոն, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ սկաուտ­նե­րու դրօ­շա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Պա­րէտ Քա­հա­նայ՝ խօսք առ­նե­լով, նախ շնոր­հա­ւո­րեց սկաու­տա­կան կազ­մը, ինչ­պէս նաեւ քա­ջա­լե­րեց, որ նման տօ­նա­կան օ­րե­րուն ա­նոնք միշտ հա­յու հպարտ կե­ցո­ւած­քով եւ ա­մուր քայ­լե­րով տո­ղան­ցեն եւ շրջա­նի հայ­կա­կան գա­ղու­թին ա­նու­նը բարձր պա­հեն։

Դի­ւան Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի