­Գո­քի­նիոյ ­Սուրբ ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ կա­ռուց­ման օ­րե­րուն -1945: Ձա­խէն աջ նկա­րո­ւած՝ ­Միհ­րան ­Գա­լայ­ճեան, ան­ծա­նօթ, ­Յով­սէփ Այ­վա­զեան, ­Կար­պիս ­Տէր-­Մես­րո­պեան, ­Մի­քա­յէլ ­Եմէնիճեան, ան­ծա­նօթ, ­Յա­կոբ ­Տէր-­Թո­րո­սեան, Ար­թին Ե­զե­կիէ­լեան, ­Յա­րու­թիւն ­Սա­րա­ճեան, Ար­մե­նակ ­Տէր-­Յա­կո­բեան, Գ­րի­գոր Է­ֆէն­տի(?), ­Գէորգ ­Խո­շո­րեան, Օն­նիկ ­Դա­գէ­սեան եւ առ­ջե­ւի կար­գի փոք­րի­կը Երուանդ Պարոնեան։