Աթէնքի Ուսուցչական Միութեան Մայր Դիւան եւ Վարչութիւն — 1925