­Հա­մազ­գա­յի­նի «Յ. ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի ան­դա­մա­կան հան­դի­պում-հիւ­րա­սի­րու­թիւն

0
26

­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի յանձ­նա­խում­բը, այ­սու սի­րով կը հրա­ւի­րէ երգ­չա­խում­բի բո­լոր ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը հան­դի­պում-հիւ­րա­սի­րու­թեան մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ, 10 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:00-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի, «­Թագ­ւոր եւ ­Ռո­զա Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ:
­Մեծ ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րենք ու կը սպա­սենք նաեւ մեր այն բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք սի­րե­լով հայ եր­գը, ի­րենց մաս­նակ­ցու­թեամբ պատ­րաստ են սա­տա­րե­լու այս գե­ղե­ցիկ գոր­ծու­նէու­թեան:

ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ