ԳՈՅԺ

Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն մար­մի­նը խոր ցա­ւով կը գու­ժէ դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր­ներ, Հ.Յ.Դ. կա­մա­ւո­րա­կան 2-րդ ­վաշ­տի հրա­մա­նա­տար ՄՀԵՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱ­Նի, նոյն վաշ­տի ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱ­Նի եւ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԱՐԹԻ­Նի նա­հա­տա­կու­թիւ­նը: Ա­նոնք հե­րո­սա­բար ին­կան 6 ­Հոկ­տեմ­բե­րին` Ար­ցա­խի մէջ, ռազ­մա­վա­րա­կան կա­րե­ւո­րա­գոյն նշա­նա­կու­թեան բար­ձուն­քի ա­զա­տագր­ման հա­մար մղո­ւած ծանր մար­տի ըն­թաց­քին` ջախ­ջա­խիչ հա­կա­հա­րո­ւած տա­լով թշնա­միին:

Մեր հե­րոս ըն­կեր­նե­րը զո­հա­բե­րե­ցին ի­րենց կեան­քը` փա­ռա­ւոր նոր
է­ջով պսա­կե­լով մե­րօ­րեայ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րը:

Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ — 7 ­Հո­տեմ­բեր 2020