Մանկապարտէզի, նախակրթարանի եւ միջնակարգի բոլոր դասարաններու աշակերտներուն համար յատկապէս պատրաստուած տետրակներ, չորս տարբեր կողքերով՝ հայկական այբուբենով, ինչպէս նաեւ «սփիրալ» տարբերակով:
Տետրակները կրնան որպէս նոթատետրեր օգտագործուիլ՝
նաեւ չափահասներու կողմէ:

Գին՝ 1,50 եւրօ, «սփիրալ» տարբերակը՝ 3,00 եւրօ:

Տետրակները տրամադրելի պիտի ըլլան «Ազատ Օր»ի խմբագրատունէն, ցրուիչներէն, ինչպէս նաեւ Ծնողական միութիւններէն եւ շրջաններու ակումբներէն՝
վարժարաններու բացման օրէն սկսեալ: