«Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» վար­ժա­րա­նի
սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ,

Այս տա­րի 30+1 տա­րի կը լրա­նայ «­Ճէ­նա­զեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թե­նէն: Այդ ա­ռի­թով, ­Շա­բաթ, 8 ­Յու­լիս 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին ձեզ կը հրա­ւի­րենք Reunion հաւա­քոյ­թի մը, վար­ժա­րա­նի դաշ­տին մէջ:
­Հա­ւա­քոյ­թին պի­տի զո­ւար­ճա­նանք D.J. Եան­նի ­Քոն­տոեոր­ղիի ե­րաժշտու­թեամբ, խմիչ­քով  եւ ա­ղան­դեր­նե­րով, պատ­րաս­տո­ւած հո­լան­տա­հայ խո­հա­րար ­Յա­կոբ Ե­սա­յեա­նին կող­մէն:
­Տե­ղի պի­տի ու­նե­նան շատ ա­նակն­կալ­ներ եւ պի­տի բաժ­նո­ւին յի­շա­տա­կի նո­ւէր­ներ:
­Կը փա­փա­քինք տես­նել ձեզ բո­լո­րին եւ միաս­նա­բար զո­ւարթ ե­րե­կոյ մը անց­նենք:
­Մուտք` 10 եւ­րօ:

«Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ
վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւն