Յու­նա­հայ մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն` ­Յա­րութ ­Թո­րո­սեան, որ կը զբա­ղի ե­րաժշ­տու­թեամբ, 16 ­Յու­նո­ւար 2021-ին «Youtube»-ի վրայ ներ­կա­յա­ցուց իր վեր­ջին լսա­տե­սո­ղա­կան ե­րի­զը, որ հիմ­նո­ւած է «System Of A Down»-ի ե­րաժշ­տա­կան տե­սա­հո­լո­վա­կին վրայ:
«Protect the land» խո­րա­գի­րով պատ­րաս­տած աշ­խա­տան­քին մի­ջո­ցով՝ ­Յա­րութ կ­՚ու­զէ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցա­նել իր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խի ա­հա­ւոր պա­տե­րազ­մը՝ զի­նո­ւոր­նե­րու, ծնող­նե­րու, ե­րե­խա­նե­րու դէմ­քե­րուն վրայ ե­րեւ­ցող ցա­ւէն, տխրու­թե­նէն, քա­ջու­թե­նէն:
Այս աշ­խա­տան­քը կա­տա­րած է իր գոր­ծըն­կեր­նե­րուն հետ՝ ­Տի­միթ­րիս Եոր­ղու­սո­փու­լոս — լու­սան­կար­չու­թեան տնօ­րէն, ­Մա­րիա Տ­րա­քոփու­լու — բե­մադ­րի­չի օգ­նա­կան, Ա­լեք­սանտ­րոս ­Միթ­րոս — երգ — ձայ­նագ­րու­թիւն:
­Տե­սա­նիւ­թի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, մէկ վայր­կեան լռու­թիւն կը պա­հո­ւի՝ ի յի­շա­տակ պա­տե­րազ­մի զո­հո­ւած զի­նուոր­նե­րուն: ­Նաեւ, ­Յա­րութ ­Թո­րո­սեան կոչ կ­՚ուղ­ղէ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել պա­տե­րազ­մէն տու­ժած­նե­րուն հա­մար «www.armeniafund.org» (­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րամ) ­Ֆոն­տին:
­Տե­սա­հո­լո­վա­կը կա­րե­լի է դի­տել «https://youtu.be/7_36EnYqhlA» յղու­մով: