­Հե­ղի­նա­կա­ւոր National Geographic ամ­սա­գի­րը հրա­պա­րա­կած է հա­մեղ սնունդ ու­նե­ցող, սա­կայն այդ տե­սան­կիւ­նէն քի­չե­րուն յայտ­նի քա­ղաք­նե­րուն ցան­կը, ո­րուն մէջ նե­րա­ռո­ւած է նաեւ Ե­րե­ւա­նը:
NTի լրագ­րող ­Նեն­սի ­Գափ­թո­նի Ե­րե­ւա­նի մէջ այ­ցե­լած է կեդ­րո­նի շրջա­նէն ներս գտնո­ւող շարք մը յայտ­նի ճա­շա­րան­ներ ու սրճա­րան­ներ, ուր համ­տե­սած է տար­բեր կե­րակ­րա­տե­սակ­ներ` ա­ռանձ­նա­կի ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նե­լով ա­ւան­դա­կան տոլ­մա­յին եւ, ի հար­կէ, խո­րո­վա­ծին։ Այս մա­սին կը փո­խան­ցէ Tert.am:
Ն­շենք, որ ­Գափ­թո­նի Ե­րե­ւա­նի մէջ յատ­կա­պէս սի­րած է ­Քաս­քա­տը` իր բազ­մա­թիւ հիւ­րըն­կալ սրճա­րան­նե­րով:
­Յայտ­նի է, որ Ե­րե­ւա­նէն զատ` 6 հո­րի­զո­նա­կա­նէ բաղ­կա­ցած ցան­կին մէջ նե­րա­ռո­ւած են նաեւ ­Պու­տա­փեշ­տը (­Հուն­գա­րիա), ­Տիթ­րոյ­տը (Ա.Մ.Ն.), ­Սան­թեա­կոն (­Չի­լի), ­Տա­քա­րը (­Սե­նե­կալ) եւ ­Վե­լինկ­թը­նը (­Նոր ­Զե­լան­տիա):