Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն Ար­ցա­խի մէջ առ­նո­ւած լու­սան­կար­նե­րը LensCulture Exposure Guide 2017 լու­սան­կար­նե­րու մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թին երկ­րորդ տե­ղը գրա­ւած են: ­Լու­սան­կար­նե­րու հե­ղի­նա­կը ար­ցախ­ցի լու­սան­կա­րիչ Ա­րեգ ­Բա­լա­յեանն է, որ Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին օ­րեր շա­րու­նակ որ­պէս կա­մա­ւոր ե­ղած է կռիւ­նե­րու ա­ռա­ջին գի­ծե­րուն վրայ: ­Սոյն մրցոյ­թին մաս­նակ­ցած են 22 եր­կիր­նե­րէ 44 լու­սան­կա­րիչ­ներ: