Կէս լուրջ — կէս կատակ

Համացանցային որսորդութիւններ Տիոկենիս եւ արքայի բանագնացը... ՄԻՆՍԱՐ Օրին մէկը Տիոկենիս, տունի մը սեմին նստած, պնակ մը ոսպ կ’ուտէր... Լման Յունաստանին մէջ, ոսպապուրէն աժան ճաշ չկար... Երկու խօսքով՝ եթէ մէկը...

­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ Ազ­գա­յին ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ա. ՄԱՍ ­Ծա­նօթ. Իբ­րեւ Ա. բա­ժին՝ բա­ցատ­րա­կան այս նոր յա­ւե­լո­ւա­ծով վերս­տին հրա­տա­րա­կու­թեան հա­մար մա­մու­լին կը յանձ­նեմ յօ­դո­ւածս, որ լոյս տե­սած էր տա­սը տա­րի ա­ռաջ՝...

Ամ­բող­ջա­կան վե­րա­մու­տի մը ակն­կա­լի­քով

Ա­ւան­դա­բար, վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նաեւ հա­ւա­քա­կան կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման մեկ­նար­կը, որ ա­մա­ռո­ւան հան­գիս­տի եր­կար դա­դա­րէն ետք, կը փոր­ձէ դար­ձեալ ճամ­բու մէջ մտնել ու զար­գա­նալ։ ­Միայն...

­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով)

­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով) ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Բ. ՄԱՍ ­Մեր ե­կե­ղե­ցին 1863 թո­ւա­կա­նի ­Մարտ 30-ին Օս­մա­նեան ար­քու­նի­քէն պաշ­տօ­նա­պէս կը վա­ւե­րա­ցո­ւէր հայ հա­մայն­քի Ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը, ո­րով եւ...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Կինն ու օ­ձը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Պատ­մու­թիւ­նը, որ ձե­զի պի­տի պատ­մեմ, ծայ­րէ-ծայր ի­րա­կան է եւ կը վե­րա­բե­րի կնկան մը, որ ­­Մի­ջին ­­Դա­րուն Հնդ­կաս­տան կ­’ապ­րէր... Այդ կի­նը ու­րեմն, իր...

Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը կը պատասխանէ Ատրպէյճանի դեսպանի կեղծ պնդումներուն

«­Փա­րաս­քի­նիօ» կայ­քէ­ջը հրա­տա­րա­կած է ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար ­Հու­սէյ­նո­վի մէկ յօ­դո­ւա­ծը, նիւթ ու­նե­նա­լով «Ատր­պէյ­ճան կը պա­տո­ւէ ­Խո­ջա­լո­ւի կո­տո­րած­նե­րու 31-րդ ­տա­րե­լի­ցը»։ Ինչ­պէս կը պա­տա­հի...

­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան զօ­րակ­ցա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը 108-ա­մեա­կին ա­ռի­թով

­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան զօ­րակ­ցա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կին ա­ռի­թով ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը հան­դէս ե­կաւ հա­յու­թեան զօ­րակ­ցու­թեան ու­ղերձ­նե­րով, ո­րոնք հա­մա­ցան­ցի ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րուն վրայ...

Մտածմունքի թափառումներ (Մայիս 28-ի տարեդարձին առիթով)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Քա­նի մը տա­րի ա­ռաջ, տաս­նօ­րեա­կի մը ըն­թաց­քին միեւ­նոյն վայ­րի մէջ ներկայ ե­ղած եմ եր­կու հրա­պա­րա­կա­յին տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու: Ա­ռա­ջի­նը, չեմ յի­շեր ա­ռի­թը, ճաշ­կե­րոյթ-խրախ­ճանք մըն...

Εθνοκάθαρση ή η τελευταία μάχη για την επιβίωση;

Τιγκράν Μκρτσιάν* «Το Βήμα» Τις τελευταίες ημέρες, 120.000 Αρμένιοι –  άνδρες, γυναίκες και παιδιά παραμένουν εσκεμμένα παγιδευμένοι στην πατρίδα τους, το Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ), από το Αζερμπαϊτζάν. Το...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան կրպա­կը

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չում­նե­րու ծրա­գիր­նե­րուն մէջ, եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր յա­տուկ տեղ եւ նշա­նա­կու­թիւն կը գրա­ւէ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ծա­ւա­լուն կրպա­կը, որ ա­մէն տա­րո­ւան...
- Advertisement -