­Նո­րը ըն­դու­նե­լու յանձ­նա­ռու­թեամբ

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Ա. ՄԱՍ Ե­կէք մտա­ծենք այն չորս տար­բեր շրջան­նե­րուն մա­սին, որ յու­նա­հա­յու­թեան օ­րա­թերթ «Ա­զատ Օր»ը թե­ւա­կո­խեց իր 79ա­մեայ ճա­նա­պար­հին մէջ։ 1923-1940. ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տէն ետք ­Յու­նաս­տան...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

Համացանցային որսորդութիւններ Տիոկենիս եւ արքայի բանագնացը... ՄԻՆՍԱՐ Օրին մէկը Տիոկենիս, տունի մը սեմին նստած, պնակ մը ոսպ կ’ուտէր... Լման Յունաստանին մէջ, ոսպապուրէն աժան ճաշ չկար... Երկու խօսքով՝ եթէ մէկը...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­Կար ու չկար, հո­վիւ մը կար... ՄԻՆՍԱՐ ­Կափ կա­նաչ ար­տին մէկ ծայ­րը մե­կու­սա­ցած, ոտ­քը ոտ­քին՝ խո­շոր ծա­ռի մը շու­քին տակ փռո­ւած, սրին­գը շրթնե­րուն, հո­վիւ Ա­բոն մէկ...

­Բա­րե՜ւ ըն­կեր

ՇԱՀԱՆ ­Ժո­ղով­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թեան ջա­տա­գով­նե­րը կ­՚ամ­բաս­տա­նո­ւին յա­ճախ որ­պէս ժո­ղո­վա­մոլ եւ ան­վերջ ու ա­նի­մաստ վէ­ճե­րու սի­րա­հար: ­Ժո­ղո­վա­մոլ չեմ ե­ղած եր­բեք, ժո­ղո­վա­սէր ա­յո՛: ­Ժո­ղով­նե­րու ո­րա­կը յա­ճախ չէ ար­դա­րա­ցու­ցած այս...

Ճշ­մար­տու­թեան խա­նու­թը…

Եր­կու խօսք՝ ­Մին­սա­րի նոր շար­քին մա­սին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 2 ­Մար­տի թի­ւով թեր­թը սկսաւ հրա­տա­րա­կել մեր աշ­խա­տա­կից ­Մին­սա­րի նոր յօ­դո­ւա­ծա­շար­քը, այս ան­գամ իր ծա­նօթ «­Կէս լուրջ, կէս...

Սրտի խօսքեր

Իմ սրտի փոքր կէս... Այս եր­գը ­Տիգ­րա­նի լսած եր­գե­րից է վեր­ջին շրջա­նում...չէ, չկայ վերջ, քա­նի որ սի­րո­ւած մար­դը միշտ ապ­րում է...սա ե­ղաւ մեր նշա­նա­բա­նը։ ­Բազ­մա­թիւ...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ Այն ինչ որ չես կրնար փո­խել, սոր­վէ սի­րել... ՄԻՆՍԱՐ Ե­րի­տա­սարդ մը, իր տու­նին բա­կին մէջ պար­տէզ մը շի­նեց ու ցա­նեց՝ գոյնզ­գոյն, գե­ղե­ցիկ ու բու­րա­ւէտ ծա­ղիկ­նե­րով... Այս...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ Ա­ղաւ­նի­նե­րը եւ բա­զէն... ՄԻՆՍԱՐ ­­Հին տա­րի­նե­րուն, հե­ռա­ւոր վայ­րի մը մէջ, կ’ապ­րէին խումբ մը ա­ղաւ­նի­ներ, ո­րոնք սա­կայն, բա­զէ­նե­րու մշտա­կան վա­խով կ’ապ­րէին... Ի­րենց բոյ­նե­րը, ա­նանկ մէկ ձե­ւով շի­նած...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ Աղ­քատ վա­ճա­ռոր­դը... ՄԻՆՍԱՐ -Որ­քա՞ն կ­’ար­ժեն հաւ­կիթ­նե­րը, (հար­ցուց հա­րուստ տի­կի­նը)... - ­­Հա­տը ե­րե­սուն սէնթ տի­կին, (պա­տաս­խա­նեց տա­րի­քոտ վա­ճա­ռոր­դը)... - ­­Տա­սը հաւ­կիթ պի­տի գնեմ, բայց փո­խան 2,50 եւ­րո­յի... ե­թէ...

­Մայ­րի՞կ… կրնա՞մ այ­սօր նա­նիին տու­նը քնա­նալ…

Կէս լուրջ - կէս կատակ Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Մայ­րի՞կ... կրնա՞մ այ­սօր նա­նիին տու­նը քնա­նալ... ՄԻՆՍԱՐ - ­­Մայ­րի՞կ... կրնա՞մ այ­սօր նա­նիին տու­նը քնա­նալ... Լ­սե­ցի ա­ռա­ւօ­տուն ինք­նա­շար­ժիս մէջ ի­րեն դպրոց տա­րած ժա­մուս... Երբ...
- Advertisement -