­Հայաստանի ոտնագնդակի ազգային հաւաքականի հպարտ եւրոպական ներկայութիւնը

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ Ան­ցեալ ­Շա­բաթ օր տե­ղի ու­նե­ցաւ ոտ­նագն­դա­կի «Euro 2024»-ի խմբա­յին հանգ­րո­ւա­նին վի­ճա­կա­հա­նու­թիւ­նը։ ­Հա­յաս­տան դար­ձեալ բա­ցա­կայ էր, թէեւ նա­խա­ւար­տա­կան խա­ղե­րուն մրցե­լով ու­ժեղ խում­բե­րու դէմ ցու­ցա­բե­րեց...

«­Փիւ­նիկ Ե­րե­ւան», Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ար­ժա­նի զա­ւա­կը

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ­Սեպ­տեմ­բե­րին կը սկսի ոտ­նագն­դա­կի եւ­րո­պա­կան բա­ժակ­նե­րու խմբակ­նե­րու մրցա­շար­քը։ ­Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­կայ է, թէեւ նա­խա­ւար­տա­կան խա­ղե­րուն մեր խում­բե­րը, «Ու­րար­տու» (­Չեմ­բիոնս ­Լիկ եւ ­Քոն­ֆե­րենս ­Լիկ), «­Փիւ­նիկ...

Ա­րա ­­Ճա­նի­կեան՝ տա­րո­ւան ա­մե­նա­լաւ մար­զիկ

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք ան­ցեա­լին, Ա­րա ­­Ճա­նի­կեան ­­Նո­յեմ­բեր 2021-ին «Ju-Jitsu» մար­զա­ձե­ւի հա­մաշ­խար­հա­յին մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին ար­ծա­թեայ մե­տա­լին տի­րա­ցած էր: ­­Վեր­ջերս, սոյն մար­զա­ձե­ւի ­­Յու­նաստանի ֆե­տե­րա­սիո­նը Ա­րա­յին պար­գե­ւատ­րեց որ­պէս...

­Յու­նա­հայ Ա­րա ­Ճա­նի­կեան աշ­խար­հի ար­ծա­թեայ մե­տա­լա­կիր

Ժու-­Զի­ցու մարմ­նա­մար­զի ­Յու­նաս­տա­նի եւ աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ա­րա ­Ճա­նի­կեան ան­գամ մը եւս բարձ­րա­ցաւ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան պա­տո­ւան­դա­նին վրայ, երկ­րորդ դիր­քը գրա­ւե­լով Ա­պու ­Տա­պիի մէջ ըն­թա­ցող ­Ժու-­Զի­ցու...

Հայաստանի սամպօ հաւաքականը Յունաստան ժամանեց

­Չո­րեք­շաբ­թի օր, ­Յու­նաս­տան ժա­մա­նած է 11 մար­զիկ­նե­րէ բաղ­կա­ցած ­Հա­յաս­տա­նի սամ­պո­յի հա­ւա­քա­կա­նը, որ պի­տի մաս­նակ­ցի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ 15-17  ­Հոկ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք աշ­խար­հի պա­տա­նե­կան ու ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­ռաջ­նու­թեան: ­Պա­տո­ւի­րա­կու­թեան...

­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­ծա­նօթ հա­յազ­գի մար­զու­հի. Ա­նի ­Գոնս­թա­տի­նի­տու

­Ժագ ­Տա­մա­տեան Յու­նաս­տա­նի ­կո­ղո­վագնդա­կի դաշ­նու­թեան վեր­ջին ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, յաղ­թա­կան ­Վա­կե­լիս ­Լիո­լիո­սի գլխա­ւո­րած վար­չա­կազ­մին մէջ տեղ կը գրա­ւէ մօր կող­մէ հայ՝ Ա­նի ­Գոնս­թա­տի­նի­տու, նախ­կին խաղ­ցող։ Այս­պի­սի կո­չում...

Ա­լաշ­կերտ՝ ­ Հա­յաս­տա­նի ա­խո­յա­նը եւ­րո­պա­կան խմբակ­նե­րու հանգ­րո­ւա­նին

Ժագ Տամատեան «­Հաս­նինք ­Սա­սուն, մտնինք ­Վան, ­Մուշ, Ա­լաշ­կերտ, Ար­տա­հան...»։ Ան­շուշտ այս սի­րո­ւած հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գը կապ չու­նի «Ա­լաշ­կերտ» պատ­մա­կան ա­նու­նը կրող ոտ­նագն­դա­կի խում­բին հետ։ ­Սա­կայն, իր խաղ­ցող­նե­րը...

Հա­յուն սիր­տը քիչ մը ժպտաց

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ­Մարտ 31-ի ե­րե­կո­յեան, ­Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հրա­պու­րիչ յաղ­թա­նակ տա­րաւ ­Ռու­մա­նիոյ դէմ՝ 3-2 հա­շի­ւով ։ Այս դժո­ւար օ­րե­րուն, կար­միր Ապ­րի­լին շէ­մին, հա­յու­թիւ­նը պզտիկ...

Յունահայ մարզիկ Էտուարտ Քուրդեան Եւրոպայի ախոյեան

Օ­գոս­տո­սի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, ­Հուն­գա­րիոյ ­Կիոր քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած 18 տա­րե­կա­նէն վար ե­ղող մար­զիկ­նե­րու ­Հա­մաեւ­րո­պա­կան կռփա­մար­տի եւ ոտ­նա­մար­տի (kickboxing) մրցա­շար­քին, յու­նա­հայ պա­տա­նի Է­տո­ւարտ ­Քուր­դեան, որ...

Հարցազրոյց ընկ. Պերճ Հալաճեանի հետ

«7րդ մար­զա­խա­ղե­րուն հա­մար մին­չեւ այ­սօր ա­ւե­լի քան 5000 մար­զիկ­նե­րու ա­նուն­ներ ստա­ցած ենք» 5-17 Օ­գոս­տոս 2019, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան...
- Advertisement -