Ա­զատ Օ­րի հար­ցազ­րոյ­ցը Ար­մէն ­Մա­րու­քեա­նի հետ

­Վեր­ջերս, Ա­թէնք այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տա­նի ­Գի­տու­թիւն­նե­րու Ա­կա­դե­միոյ ­Պատ­մու­թեան ինս­թի­թու­թի հայ­կա­կան հար­ցի եւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­ժի­նի վա­րիչ փրոֆ. տոքթ. Ար­մէն ­Մա­րու­քեան: Ան մաս­նակ­ցե­ցաւ Ա­թէն­քի ­Հին ­Խորհր­դա­րա­նի...

Լրագրող Սագօ Արեանի հարցազրոյցը «Ազատ օր»ի խմբագիր Քերոբ Էքիզեանի հետ

«Յունաստանը դատապարտուած չէ Թուրքիայի հետ յաւերժական լարուածութեան»,  յայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Քիրիաքոս Միցոտաքիս։ Յունական կառավարութեան ղեկավարի խօսքով՝ «չնայած էական տարաձայնութիւններին, մենք կարող ենք...

«Ա­զատ Օր»-ի հար­ցազ­րոյ­ցը ­Թեհ­մի­նէ ­Մար­տո­յեա­նին հետ

«­Յատ­կա­պէս մեր օ­րե­րուն հարկ է փոք­րա­սիա­կան ա­ղէ­տը դի­տար­կել որ­պէս հա­յոց եւ յու­նաց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րի շա­րու­նա­կու­թիւն»   ­Մա­յի­սի մէջ, ­Յու­նաս­տան գտնո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­Թան­գա­րան ինստի­թու­թի, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու եւ վե­րապ­րող­նե­րու փաս­տագր­ման...

­Հա­մազ­գա­յի­նի Ու­սա­նո­ղա­կան ­Հա­ւա­քի պա­տաս­խա­նա­տու Ա­րին ­Գա­լուս­տեա­նի հետ

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ու­սա­նո­ղա­կան ­Հա­ւա­քը իր հիմ­նադ­րու­թեան եր­րորդ տաս­նա­մեա­կի շե­մին է. 2024-ին կը թե­ւա­կո­խէ 30-ա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան նոր տա­րեշր­ջա­նը։ ­Հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր ա­ռա­քե­լու­թեան՝ կը շա­րու­նա­կէ նպա­տա­կա­յին...

­Գերպ. ­Յով­սէփ թ.ծ.վ. ­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը (Նկարներ)

­Չո­րեք­շաբ­թի, 19 Ապ­րիլ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Գերպ. ­Յով­սէփ թ.ծ.վ. ­Պէ­զա­զեան։ ­Հո­գե­ւո­րա­կա­նը դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ թեր­թի տնօ­րէ­նու­թեան եւ խմբագ­րու­թեան...

«Ա­զատ Օր»-ի հար­ցազ­րոյ­ցը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սին հետ

Ինչ­պէս ծա­նօթ է մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, 11-16 ­Մար­տին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րեց ­Յու­նաս­տա­նի թե­մին։ «Ս­փիւռ­քի Բ. տա­րո­ւան» ա­ռի­թով, ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը ձեռ­նար­կած է...

«Ա­զատ Օր»-ի հար­ցազ­րոյ­ցը ընկ. ­Խա­չիկ ­Տէր ­Ղու­կա­սեա­նին հետ

Մ­տո­րում­ներ Ս­փիւռ­քի մա­սին «Ա­զատ Օր»-ի հար­ցազ­րոյ­ցը ընկ. ­Խա­չիկ ­Տէր ­Ղու­կա­սեա­նին հետ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ «Ս­փիւռ­քի ­Տա­րի» հռչա­կո­ւած 2022-ը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Ս­փիւռ­քի օ­րա­կար­գը...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ ընկ. Դաւիթ Իշխանեանի հարցազրոյցը «Ազատ Օր»ին

­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ջին տաս­նօ­րեա­կին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ եւ Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր ընկ. ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան, որ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին շուրջ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ...

«Ազատ Օր»-ի հարցազրոյցը փրոֆ. Խաչատուր Ստեփանեանի հետ

Ինչպէս արդէն հաղորդած էինք, երկու շաբթուան տեւողութեամբ Յունաստան գտնուեցաւ Խ. Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համաշխարհային պատմութեան եւ անոր դասաւանդման մեդոտաբանութեան ամպիոնի վարիչ,...

«Մայր Հայրենիք» փաստավաւերագրական ժապաւէնը՝ Արցախի 44-օրեայ պատերազմի մասին. Վիկ Գերամի

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ Լոս Ան­ջե­լե­սում բնա­կո­ւող ա­մե­րի­կա­հայ լրագ­րող եւ ակ­տի­ւիստ Վիկ Գե­րա­միի նկա­րա­հա­նած «­Մայր հայ­րե­նիք» փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլ­մը 2020 թո­ւա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին Ադր­բե­ջա­նի եւ Թուր­քիա­յի կող­մից սան­ձա­զեր­ծո­ւած...
- Advertisement -