Միցոթաքիս եւ Պայտըն հանդիպում ունեցան Սպիտակ Տան մէջ

Երկուշաբթի, 16 Մայիսին, Միացեալ նահանգներու նախագահի նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ նախագահ Ճօ Պայտընի եւ Յունաստանի վարչապետ Քիրիաքոս Միցոթաքիսի պաշտօնական հանդիպումը։ Խօսակցութեան առանցքը կազմեց յոյն-ամերիկեան...

Ատր­պէյ­ճա­նա­կան նո­րա­գոյն ոտնձ­գու­թիւն­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը վստա­հա­բար կը յի­շեն ան­ցեալ տա­րո­ւան ­Նո­յեմ­բե­րին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ հան­րա­կառ­քե­րու եւ կան­գառ­նե­րու վրայ ատր­պէյ­ճա­նա­կան գո­վազդ­նե­րու ե­րե­ւու­մը, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նէին հայ­կա­կան ­Շու­շին որ­պէս ատր­պէյ­ճա­նա­կան...

Ժոզէփ Պորելի պատասխանը յոյն եւրոերեսփոխանին

­Ժո­զէփ Պո­րե­լի պա­տաս­խա­նը յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նին, Ար­ցա­խի վրայ ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան առն­չու­թեամբ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք յոյն եւ­րոե­րեսո­խան Է­մա­նո­ւիլ Ֆ­րա­կո­սի նա­մա­կը ուղ­ղո­ւած Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ժո­զեփ Պո­րե­լին, ինչ­պէս...

­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխնա­խա­րար­նե­րը հան­դի­պե­ցան Ա­թէն­քի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րէն Բ­րու­տեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւի ­Յու­նաս­տան։ Այս ծի­րէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի, 22 ­Մարտ 2022-ին, ան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Նի­քո­լաոս...

­Պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին Հ.Օ.Մ.-ի ու­ղար­կած օգ­նու­թիւ­նը դեռ «­Զո­ւարթ­նոց»ի պա­հես­տում է

«Ա­զա­տու­թիւն» կայ­քէ­ջը ման­րա­մաս­նօ­րէն անդրա­դար­ձած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյս ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ա­ռա­քած օգ­նու­թեան այն բա­ժի­նին, որ մէկ տա­րիէ ի վեր...

Κυνισμός και απανθρωπιά από το Αζερμπαϊτζάν

Απάντηση στο ΒΗΜΑ Σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν «Βασικές αρχές για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας» Κυνισμός και απανθρωπιά...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րը Ար­ցա­խի մէջ

Ուր­բաթ, 11 ­Մարտ 2022-ին, Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը` Ար­թուր ­Թով­մա­սեան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ ըն­դու­նեց խառն պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. ­Գաս­պար...

Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը

2022 թ. ­Մար­տի 8-ին, ­Հա­յաս­տա­նում գու­մա­րո­ւած Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղովն ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այն մեկ­նար­կել էր ­Փետ­րո­ւա­րի 28-ին։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գը բխում էր հայ­րե­նի­քի եւ հա­յու­թեան...

­Կը նա­խա­տե­սո­ւի ­Մի­ցո­թա­քիս – Էր­տո­ղան հան­դի­պում ­Պոլ­սոյ մէջ

Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նին հետ, որ պի­տի ի­րա­գոր­ծո­ւի ­Կի­րա­կի, 13 ­Մար­տին, ­Պոլ­սոյ մէջ։ ­Հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով, յոյն...

Ոչ մէկ ար­ձա­գանգ պե­տա­կան մար­մին­նե­րէն. պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն ­Յու­նաս­տա­նէն ե­կած 5 թոն...

­Մէկ շա­բաթ է, որ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցը հրա­պա­րա­կած է ­Հայ օգ­նու­թեան միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) բո­ղոք նա­մա­կը ուղ­ղո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ.Ն.-ին եւ Ա.Ի.Ն.-ին՝ կա­պո­ւած այն բա­նի հետ,...
- Advertisement -