Երեւանի մէջ Նիքոս Տենտիաս յայտարարեց՝ «Քարտէսները վերանայելու քաղաքականութիւնը պիտի ձախողի»

Ե­րէկ, 27 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւան ժա­մա­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս։ ­Յու­նաս­տա­նի դի­ւա­նա­գի­տու­թեան գլխա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան բազ­մա­կող­մա­նի ու­ղերձ­ներ կը պա­րու­նա­կէր, նախ թո­ւա­կա­նի ընտ­րու­թեան...

Նիքոս Տենտիաս այսօր կը ժամանէ Երեւան

Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս այսօր կը ժամանէ Երեւան բարձր մակարդակի հանդիպումներու շարք մը ունենանու համար։ Ան պիտի ընդունուի Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ...

Յոյն եւրոերեսփոխան Էմանուիլ Ֆրակոսի նամակը Ժոզէփ Պորելին

Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի յոյն ե­րես­փո­խան Է­մա­նո­ւիլ Ֆ­րա­կոս նա­մակ մը ղրկած է Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ժո­զէփ ­Պո­րե­լին, դա­տա­պար­տե­լով ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը եւ պա­հան­ջե­լով Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­մի­ջա­կան...

Երեւանի «Սուրմալու» կեդրոնի մէջ պայթում

Երեւանի «Սուրմալու» կեդրոնի մէջ պայթումը ցարդ կը խլէ 16 զոհ. կան 8 անհետ կորսուածներ եւ 61 վիրաւորներ Կիրակի, 14 Օգոստոսին, Երեւանի ժամանակացոյցով կէսօրուան ժամը 1:23-ին,...

Ա­հա­ւոր հրդեհ­ներ Ատ­տի­կէի մէջ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, մեծ հրդեհ­ներ ծա­գե­ցան Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն՝ ­Տաու ­Փեն­տե­լիս եւ Տ­րա­ֆիի մի­ջեւ գտնո­ւող շրջա­նը։ Հր­դեհ­նե­րը ան­մի­ջա­պէս տա­րա­ծո­ւե­ցան ա­մէն կողմ փչող զօ­րա­ւոր քա­մի­նե­րուն պատ­ճա­ռով, ո­րոնք...

Արարատ Միրզոյեանի աշխատանքային այցելութիւնը Յունաստան (Նկարներ)

Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեա­նի աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան. տե­սակ­ցու­թիւն­ներ՝ հել­լէն քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան հետ Եր­կու­շաբ­թի, 27 ­Յու­նիս 2022-ին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ ժա­մա­նեց ­Յու­նաս­տան...

Յունական խորհրդարանական պատուիրակութեան շփումները Հայաստանի մէջ

22 եւ 23 ­Յու­նի­սին ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նի ե­րես­փո­խան­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած Խ­րիս­թոս ­Տեր­մեն­ծո­փու­լո­սէ, Ան­նա-­Մա­րիա ­Փա­փա­տի­միթ­րիո­ւէ եւ ­Մա­րիա-Ա­լեք­սանտ­րա ­Քէ­ֆա­լա­յէ։ Ա­նոնք ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նե­ցին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար յա­տուկ...

­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան-­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ յու­շա­գիր ստո­րագ­րե­ցին

­Հինգ­շաբ­թի, 23 ­Յու­նի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Փաթ­րաս քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում մը, ո­րուն ըն­թաց­քին ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ յա­տուկ յու­շա­գիր՝...

­Թուրք նա­խա­գա­հի յար­ձա­կում­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի դէմ վերջ չու­նին

­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան յա­մա­ռօ­րէն կը շա­րու­նա­կէ իր գրգռիչ բա­նա­ւոր յար­ձա­կում­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի դէմ։ «­Մենք թոյլ պի­տի չտանք, որ եր­կի­րը ի­րենց ձեռ­քը առ­նեն ա­նոնք,...

­Հա­յաս­տան եւ ­Յու­նաս­տան վե­րա­հաս­տա­տե­ցին պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տի բարձր գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը

Ինչ­պէս նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւով, ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րէն Բ­րու­տեա­նի հրա­ւէ­րով, ­Յու­նաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թան փոխ­նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Խար­տա­լիաս 2 եւ 3 ­Յու­նի­սին այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տան եւ...
- Advertisement -