Միցոթաքիս եւ Պայտըն հանդիպում ունեցան Սպիտակ Տան մէջ

Երկուշաբթի, 16 Մայիսին, Միացեալ նահանգներու նախագահի նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ նախագահ Ճօ Պայտընի եւ Յունաստանի վարչապետ Քիրիաքոս Միցոթաքիսի պաշտօնական հանդիպումը։ Խօսակցութեան առանցքը կազմեց յոյն-ամերիկեան...

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րար­նե­րու հան­դի­պու­մը

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք նա­խորդ օ­րե­րուն, 22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան Մ.Ա.Կ.-ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց ­նախարար Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի...

Ատրպէյճանի նախագահը կ՚ողջունէ թուրք-ազերի եղբայրութիւնը. Էրտողան կը պատասխանէ նոյն ոճով

«Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ մի­ջեւ առ­կայ եղ­բայ­րու­թիւնն ու բա­րե­կա­մու­թիւ­նը օ­րի­նակ պէտք է ըլ­լայ ամ­բողջ աշ­խար­հին հա­մար», յայտ­նեց Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ ան­ցեալ Ե­րեք­շաբ­թի օր։ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ...

Ան­գա­րան երկ­խօ­սու­թիւն կ­­՚ու­զէ՝ սպառ­նա­լով

­­Թուր­քիան կը շա­րու­նա­կէ հա­կա­սու­թիւն­նե­րու ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ ծայր ա­ռած տագ­նա­պի սրու­մի ֆո­նին մէջ։ ­­Նոյն պա­հուն, երբ երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Մեւ­լութ...

«Սուրբ Սոֆիա»ի տաճարը մզկիթի վերածուեցաւ

«­Սուրբ ­Սո­ֆիա»ի տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծո­ւե­ցաւԷր­տո­ղան ան­գա­մ մը եւս ոտ­նա­հա­րեց հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րը Ուր­բաթ՝ 10 ­Յու­լի­սին, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ...

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը խստօ­րէն կը դա­տա­պար­տէ ­Թուր­քիան

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը խստօ­րէն կը դա­տա­պար­տեն ­Թուր­քիոյ ա­պօ­րի­նի քայ­լե­րը ­Կիպ­րո­սի բնա­կան կա­զի ծո­վա­յին գօ­տի­նե­րուն վրայ, ինչ­պէս նաեւ օ­դա­յին եւ ծո­վա­յին...

Ապտակ Թուրքիոյ երեսին. Էրտողան կը հակազդէ. «Տեղ պիտի չտանք հայերուն եւ...

Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Մա­յի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի, ­Կիպ­րո­սի, Ե­գիպ­տո­սի, Ֆ­րան­սա­յի եւ Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ է­մի­րու­թիւն­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը միա­ցեալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը դա­տա­պար­տե­ցին ­Թուր­քիոյ յար­ձա­կո­ղա­պաշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը Ա­րե­ւե­լեան...

Աթէնքի մէջ կայացաւ Ս.Ծ.Տ.Հ.ի անդամ պետութիւններու Ա.Գ. նախարարներու 41րդ հանդիպումը

Ուր­բաթ՝ 13 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, Ա­թեն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­­Սեւ ­­Ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան (Ս.Ծ.Տ.Հ.) կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ պե­տու­թիւն­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հան­դի­պու­մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ ­­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րի...

Յունաստանի վարչապետին եւ Թուրքիոյ նախագահին միջեւ հանդիպում Մ.Ա.Կ.ի մէջ

Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 74րդ ­նիս­տի ծի­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քի­սի եւ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի մի­ջեւ հան­դի­պում։ Յու­նա­կան կա­ռա­վա­րա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­մա­ձայն,...

Թուրքիոյ մէջ 300 կին զոհեր 2019ի ընթացքին

­Յու­նա­կան մա­մու­լը լայն տեղ կու տայ ­Թուր­քիոյ մէջ կի­նե­րու սպա­նու­թիւն­նե­րու հար­ցին, նշե­լով թէ ա­նոնք հա­մա­ճա­րա­կի ե­րե­ւոյթ ստա­ցած են։ ­Միայն ան­ցեալ տա­րի 440 կի­ներ ի­րենց...
- Advertisement -