­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան-­Կիպ­րոս ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է

5 ­Յու­լի­սին ­Կիպ­րո­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան ­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ պաշտ­պա­նա­կան խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ, հա­ղոր­դե­ցին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն։ ­Հայ­կա­կան կող­մէն խորհր­դակ­ցութիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցած է Հ.Հ. Պ.Ն. պաշտ­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան...

­Հա­յաս­տան եւ ­Յու­նաս­տան ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րած են

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նոր ծրա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է, յայտ­նած է ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը, հա­ղոր­դեց «Ար­մենփ­րես»։ ­Մար­տի 28-ին, ­Յու­նաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րու դաշ­նա­կից...

Ատր­պէյ­ճան­ցի­նե­րը հա­յե­րուն դէմ կը փոր­ձեն օգ­տա­գոր­ծել Եւ­րո­պա­յի մէջ ծա­գած գայ­թակ­ղու­թիւ­նը

­Վեր­ջին օ­րե­րուն, Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նը ին­կած է հսկայ գայ­թակ­ղու­թեան մը յոր­ձա­նու­տին մէջ, ո­րուն դե­րա­կա­տար­ներն են մէկ կող­մէն եւ­րո­պա­ցի եւ­րոե­րես­փո­խան­ներ, իսկ միւս կող­մէն ­Քա­թա­րը։ ­Պել­ճի­քա­կան ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը...

Երեւանի մէջ Նիքոս Տենտիաս յայտարարեց՝ «Քարտէսները վերանայելու քաղաքականութիւնը պիտի ձախողի»

Ե­րէկ, 27 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւան ժա­մա­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս։ ­Յու­նաս­տա­նի դի­ւա­նա­գի­տու­թեան գլխա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան բազ­մա­կող­մա­նի ու­ղերձ­ներ կը պա­րու­նա­կէր, նախ թո­ւա­կա­նի ընտ­րու­թեան...

Յոյն եւրոերեսփոխան Էմանուիլ Ֆրակոսի նամակը Ժոզէփ Պորելին

Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի յոյն ե­րես­փո­խան Է­մա­նո­ւիլ Ֆ­րա­կոս նա­մակ մը ղրկած է Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ժո­զէփ ­Պո­րե­լին, դա­տա­պար­տե­լով ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը եւ պա­հան­ջե­լով Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­մի­ջա­կան...

Երեւանի «Սուրմալու» կեդրոնի մէջ պայթում

Երեւանի «Սուրմալու» կեդրոնի մէջ պայթումը ցարդ կը խլէ 16 զոհ. կան 8 անհետ կորսուածներ եւ 61 վիրաւորներ Կիրակի, 14 Օգոստոսին, Երեւանի ժամանակացոյցով կէսօրուան ժամը 1:23-ին,...

Յունական խորհրդարանական պատուիրակութեան շփումները Հայաստանի մէջ

22 եւ 23 ­Յու­նի­սին ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նի ե­րես­փո­խան­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած Խ­րիս­թոս ­Տեր­մեն­ծո­փու­լո­սէ, Ան­նա-­Մա­րիա ­Փա­փա­տի­միթ­րիո­ւէ եւ ­Մա­րիա-Ա­լեք­սանտ­րա ­Քէ­ֆա­լա­յէ։ Ա­նոնք ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նե­ցին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար յա­տուկ...

­Հա­յաս­տան եւ ­Յու­նաս­տան վե­րա­հաս­տա­տե­ցին պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տի բարձր գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը

Ինչ­պէս նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւով, ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րէն Բ­րու­տեա­նի հրա­ւէ­րով, ­Յու­նաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թան փոխ­նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Խար­տա­լիաս 2 եւ 3 ­Յու­նի­սին այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տան եւ...

­Պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին Հ.Օ.Մ.-ի ու­ղար­կած օգ­նու­թիւ­նը դեռ «­Զո­ւարթ­նոց»ի պա­հես­տում է

«Ա­զա­տու­թիւն» կայ­քէ­ջը ման­րա­մաս­նօ­րէն անդրա­դար­ձած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյս ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ա­ռա­քած օգ­նու­թեան այն բա­ժի­նին, որ մէկ տա­րիէ ի վեր...

Κυνισμός και απανθρωπιά από το Αζερμπαϊτζάν

Απάντηση στο ΒΗΜΑ Σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν «Βασικές αρχές για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας» Κυνισμός και απανθρωπιά...
- Advertisement -