Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան եկեղեցական արարողութեանց ժամանակացուցակ — Թեսաղոնիկէի մէջ

Ուր­բաթ, 5 ­Յու­նո­ւար 2024 (Ճ­րա­գա­լոյց) 18:00-ին՝ ­Ժա­մեր­գու­թիւն 19:30-ին՝ Ս. ­Պա­տա­րագ 20:30-ին՝ ­Գա­թա­յի բաշ­խում 21:00-ին՝ Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւն ­Շա­բաթ, 6 ­Յու­նո­ւար 2024 (Ս. Ծնունդ եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թիւն) 09:30-ին՝ ­Ժա­մեր­գու­թիւն 10:30-ին՝ Ս. ­Պա­տա­րագ 12:00-ին՝ Ջ­րօրհ­նէք ­Կի­րա­կի, 7...

Ժամանակացոյց Ամանորի արարողութիւններու­ Հայ Կաթողիկէ առաջնորդարան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղե­ցի

Կի­րա­կի 31.12.2023 Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Գո­հա­բա­նա­կան ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս ­Գոզ­մոս։ Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին Երկր­պա­գու­թիւն ­Սուրբ ­Հա­ղոր­դու­թեան առ­ջեւ, ­Սուրբ...

Ժամանակացոյց Սուրբ Ծննդեան, արարողութիւններու Հայ Կաթողիկէ առաջնորդարան ­Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ ե­կեղեցի

«­Յի­սուս կեդ­րոնն է, ան­կիւ­նա­քա­րը, որ պի­տի միաց­նէ բո­լոր ազ­գե­րը՝ պաշ­տա­մուն­քի մէջ, Մ­սու­րին շուրջ՝ բո­լոր մար­դե­րը։ ­Հա­ւատ­քը մեր ա­մե­նա­մեծ գանձն է։ ... ­Հա­ւա­տա­ցեա­լը ու­նի հոգւոյն...

Տօն Ս. Ստե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Երկուշաբթի, 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­առաւօտեան ժամը 10-ին, Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ պի­տի...

Տօն Ս. Ստե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 24 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի նշո­ւի քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին ­Սար­կա­ւագ ու...

Սուրբ Ստեփանոս Նախասարկաւագի տօն եւ Ամանորի տօնածառի լուսաւորում

­Կի­րա­կի, 24 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(Ֆիքս)ի ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի նշո­ւի քրիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին ­Սար­կա­ւագ եւ նա­խավ­կայ ­Մար­տի­րոս՝ ­Սուրբ...

Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւն ­­­ 

Գո­քի­նիոյ մէջ ­­­Մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րու գի­տու­թեան կը յանձ­նենք, թէ ­­­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը եւ ­­­Խոր­հուր­դը ­­­Շա­բաթ, 16 ­­­Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 17:30-ին պի­տի շրջա­գա­յին ­­­Գո­քի­նիոյ շրջա­նը ­­­Նոր...

Հայկական եւ յունական գիրքերու ցուցավաճառք

­Ցու­ցա­վա­ճառ­քին պի­տի գտնէք հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան գիր­քե­րու ճոխ հա­ւա­քա­ծոյ, բո­լոր տա­րիք­նե­րուն հա­մար, նաեւ պի­տի գտնէք ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ դպրո­ցին ա­շա­կերտ­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած։ ­Տա­րե­կան գիր­քե­րու ցու­ցա­վա­ճառ­քը տե­ղի...

Τουρνουά Μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- «ΑΡΜΕΝΙΚΗ» και η Χ.Α.Ν.Θ., θα πραγματοποιήσουν ένα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ, αναπτυξιακών ηλικιών U13, στη μνήμη του αείμνηστου προπονητή Αρουτιούνωβ Γκάρι,...
- Advertisement -