Ամանորի տօնածառի լուսաւորում

­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը սի­րով կը հրա­ւի­րէ ձեզ, ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գո­ւած ներք­նաս­րա­հին մէջ զար­դա­րո­ւած տօ­նա­ծա­ռին լու­սա­ւոր­ման ու­րախ ձեռ­նար­կին, որ տե­ղի...

Ե­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Փի­լիօ

Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Ֆա­լի­րո­յի «­­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­­Փի­լիօ, Ե­րեք­շաբ­թի 6 ­­Դեկ­տեմ­բե­րէն մին­չեւ ­­Հինգ­շաբ­թի 8 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին: ­­Պի­տի գի­շե­րենք ­­Փոր­թա­րիա գիւ­ղին մէջ ու պի­տի...

Ս. ­Յա­կոբ տօ­նի նո­ւի­րա­հա­ւաք

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­­Կի­րա­կի, 18 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Գո­քի­նիոյ Ս. ­­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս...

­Միօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Վի­թի­նա-­Տի­մի­ցա­նա ­Կի­րա­կի, 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին: ­Պի­տի այ­ցե­լենք ­Ման­տի­նիա շրջա­նին մէջ գտնո­ւող Այ. ­Ֆո­թի­նի ե­կե­ղե­ցին: Ե­կե­ղե­ցին...

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նա­ցի ­Հայ­րա­պե­տին տօ­նին ա­ռի­թով

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ս....

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նախմ­բու­թիւն

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն ­Կի­րա­կի, 27 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին: ­Կը պա­տա­րա­գէ եւ կը քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲ. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ...

­Ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­թիւն

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ­Հինգ­շաբ­թի, 17 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն «1922 Η Ελλάδα υποδέχεται τους Αρμένιους πρόσφυγες» պատ­մա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ...

Յայտարարութիւն­

Օրհ­նու­թեամբ ­Թե­միս ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Կի­րա­կի, 20 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւող Ս. Եւ...
- Advertisement -