Նորօհնեալ սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք

­Կի­րա­կի, 7 Օ­գոս­տոս 2022-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի պի­տի կա­տա­րո­ւի, 1 ­Յու­լիս 2022–ին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ...

Հայ ­Դա­սա­կան ժա­մա­նա­կա­կից հա­մերգ

Նո­ւի­րո­ւած՝ յու­նա­հայ գա­ղու­թի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կին: ­Կա­տա­րո­ղու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նէն՝ եր­գա­հան դաշ­նա­կա­հար ­Սար­գիս Ա­դա­մեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ ջու­թա­կա­հար ­Շանթ ­Դա­նիէ­լեա­նի: ­Պի­տի ցու­ցադ­րուի վի­տէօ-ե­րիզ: ­Կի­րա­կի 13 ­Նո­յեմ­բեր ժա­մը 20:00-ին, ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի սրա­հը: ­Մուտ­քը ա­զատ է ­Հայ...

2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւններ

­­­­«Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի արձանագրութիւններ Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի տնօրէնութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւնները սկսած են: Ծնողներու նկատողութեան...

Աւետիսի շրջագայութիւն Գոքինիոյ, Աթէնքի եւ Գարէայի մէջ

­Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւն ­­Գո­քի­նիոյ մէջ ­Մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րու գի­տու­թեան կը յանձնենք, թէ ­­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը եւ ­­Խոր­հուր­դը ­­Շա­բաթ, 17 ­­Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 17:00-ին պի­տի շրջա­գա­յին ­­Գո­քի­նիոյ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Այ­սու կը յայտ­նենք Ատ­տի­կէի ու յատ­կա­պէս Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան շրջա­նի մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, որ հո­գե­ւոր հո­վի­ւին հետ առն­չո­ւած ո­րե­ւէ պա­րա­գա­յի՝...

Հոգեհանգիստ

­Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, այս ­Կի­րա­կի, 4 ­Յու­նիս 2023-ին, ­ Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. ­Գե­ղամ Արք....

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ. Կ. ­­Խա­չի ­­Գա­րէա-­­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ ­­Շա­բաթ եւ ­­Կի­րա­կի 10-11 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին, դէ­պի ­­Թո­լօ-­­Նաֆբ­լիօ-Ս­բե­ցէս: - ­Լո­ղալ պան­դո­կին առ­ջեւ եւ կէ­սօ­րո­ւան...

Նոր օրհնեալ սրբալոյս միւռոնով ջրօրհնէք եւ խաղողօրհնէք ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին...

­Թե­սա­ղո­նի­կա­հայ մեր ժո­ղո­վուր­դի ազ­նիւ ու­շադ­րու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ ­Կի­րա­կի, 14 Օ­գոս­տոս 2022-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րա­գին, պի­տի կա­տա­րո­ւի...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ

­Գոյժ

Հրատապ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ