­Ծաղ­կա­զար­դի եւ Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան Գո­քի­նիոյ եւ Նէոս Գոզ­մո­սի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյց

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ՝ Կի­րա­կի 9 Ապ­րիլ 2023 Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին Նէոս Գոզ­մոս՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 11 Ապ­րիլ 2023 Տա­սը Կու­սա­նա­ցի ժա­մեր­գու­թիւն՝...

­­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­«Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցւոյ ժա­մա­նա­կա­ցոյց՝ ­Ծաղ­կա­զար­դի եւ ­Սուրբ ­Յա­րու­թեան...

­Կի­րա­կի 9.4.2023 ­Ծաղ­կա­զարդ՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ա­պա ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գը, ա­ւար­տին՝ Ջ­րօրհնէք ու Ան­դաս­տան։ Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի 13.4.2023 Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, Ոտն­լո­ւայ եւ ­Սուրբ...

Ծաղկազարդի տօնին առիթով հանդիսաւոր Ս. Պատարագ, Դռնբացէքի արարողութիւն

­Ծաղ­կա­զար­դի տօ­նին ա­ռի­թով կը տե­ղե­կաց­նենք մեր սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 9 Ապ­րիլ 2023-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. ­Պա­տա­րա­գը, Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ...

Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րողու­թիւն Ա­թէն­քի մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ այս ­Կի­րա­կի, 2 Ապ­րիլ 2023-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի...

Ս. ­Քա­ռաս­նից ­Ման­կանց տօ­նի նա­խա­տօ­նակ ­

Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին: ­ Կը հրա­ւի­րենք յար­գոյ մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան: ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ

Մեծ Պահոց Դ. Հսկում եւ Նախատօնակ՝ Սրբոց Քառասնից Մանկանց» Ֆիքսի «Ս. Յովհ....

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ  Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի  ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ...

­Մի­ջինք ­Գո­քի­նիոյ մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի, 22 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի առ­թիւ հսկու­մի ժա­մեր­գու­թիւն, ո­րուն պի­տի նա­խա­գա­հէ ու...

Արիւնատուութիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան 108-ամեակին առիթով Հ. Կ. Խաչի Շրջանային վարչութեան կազմակերպութեամբ՝ Արիւնատուութիւն Կիրակի, 19 Մարտ 2023 Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոն, ժամը 10:00-14:00 Կոչ կ’ուղղենք բոլոր մեր հայրենակիցներուն, մասնակցիլ այս մարդասիրական, կարեւոր արշաւին, որ...

Ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած ­ Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յիշատակին

«­Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Յունաստանի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ Իզ­մի­րի 100-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րուած ­Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յի­շա­տա­կին ­Երկուշաբթի, 20 ­Մարտ...

­Մեծ ­Պա­հոց ա­րա­րո­ղու­թեանց ժամանակա­ցուցակ

Այ­սու հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ներ­կա­յաց­նենք, ­Թե­մի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ժա­մեր­գու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի – ­Գո­քի­նիա ­Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը...
- Advertisement -