­­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն

­­Մեր ­­Տի­րոջ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար ըն­ծայ­ման տօ­նին՝ ­­Տեառ­նընդա­ռա­ջի առ­թիւ Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» եւ ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի «Ս. ­­Կա­րա­պետ»...

Աւագ Շաբաթը Նէոս Գոզմոսի Ս. Յովհ. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ հանդիսապետութեամբ Առաջնորդ...

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի...

Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ Ուր­բաթ, 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­-ին, Սրբոց ­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. պա­տա­րագ...

Գիրքերու «պազար»

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Աթէնքի սկաուտական մասնաճիւղը 15-16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ, կը կազմակերպէ գիրքերու «պազար», Նէա Զմիրնիի հրապարակին վրայ։ Բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին նուիրել գիրքեր, նոր կամ գործածուած բոլոր...

Եկէք ծանօթանաք մեր մանկապարտէզին

Շաբաթ, 8 Ապրիլ առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ 12: Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան» վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզ  

Ս. Ծննդեան տօնի Գոքինիոյ եւ Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի եկեղեցիներու արարողութեանց ժամանակացոյց

Ս. Ծնունդի Ճրագալոյց Հինգ­շաբ­թի, 5 ­­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30-ին մար­գա­րէու­թեանց ըն­թեր­ցում­ներ եւ ժա­մը 7։00­ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծննդեան նա­խա­տօ­նակ ու Ա­ւե­տում։ Ս. Ծնունդ եւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 27-րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ,...

Մեծ Պահոց Դ. Հսկում եւ Նախատօնակ՝ Սրբոց Քառասնից Մանկանց» Ֆիքսի «Ս. Յովհ....

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ  Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի  ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ...
- Advertisement -