Կ’ուզուին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի վա­րորդ, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2023-2024 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի...

­Կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյթ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 26 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00-ին, ­Ֆիք­սի ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս կը կազ­մա­կեր­պէ ճաշ­կե­րոյթ։ ­Ներ­կա­նե­րը պի­տի համ­տե­սեն...

Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րողու­թիւն Ա­թէն­քի մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ այս ­Կի­րա­կի, 2 Ապ­րիլ 2023-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի...

Սր­բոց ­­Թարգ­ման­չաց ­­Տօ­նին ա­ռի­թով ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ ­­Գա­լա­մա­թա­յի մէջ

­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­­Ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­­Գա­լա­մա­թա­յի ­­Թա­ղա­յին ­­խոր­հուր­դին, ­­Շա­բաթ, 8 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին, ­­Գա­լա­մա­թա­յի ­­«Սուրբ ­­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի...

Պարի ելոյթ նուիրուած Արցախի մշակութային գանձերու պահպանման

Կ’ու­զենք յու­նա­հայ հան­րու­թեան տե­ղե­կաց­նել, թէ պա­րի ե­լոյ­թը, որ նա­խա­տե­սո­ւած է Կիրակի, ­15 Հոկ­տեմ­բեր 2023-ին, կը կազ­մա­կեր­պո­ւի գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան եւ Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նին։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան ա­ղե­տա­լի վի­ճա­կը, վար­չու­թիւնս...

Հայ Կապոյտ Խաչը կը մասնակցի Greece Race for the Cure… քայլարշաւին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ բո­լորդ մեր միու­թեան խում­բին միա­նա­լու եւ մաս­նակ­ցե­լու Greece Race for the Cure® քայ­լար­շա­ւին, որ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­մէն...

­Թա­տե­րա­կան խաղ

Եր­կու դգալ՝ ե­րե­ւա­կա­յու­թիւն, մէկ դգալ՝ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն, շաաա՜տ խաղ եւ եր­կու կա­թիլ՝ X գաղտ­նի բա­ղադ­րի­չէն: Այս է մեր նիւ­թե­րու խառ­նուր­դը, որ պի­տի օգ­տա­գոր­ծենք թատ­րո­նի գաղտ­նի բա­նա­լին ստեղ­ծե­լու հա­մար: ­Խում­բի ղե­կա­վար­ներ՝ Ա­լեք­սի ­Սա­րի­յեան եւ Նա­զիկ...

Վերամուտ Հայ Կապոյտ Խաչի ազգային վարժարաններու

Երկուշաբթի՝ 12 Սեպտեմբեր 2022-ին կը վերաբացուին Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները։ Բացման հանդիսութիւնները, ներկայութեամբ՝ Յունաստանի հայոց թեմի Առաջնորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆի Ազգային Վարչութեան եւ Հ. Կ....

Հ.Կ.Խաչի ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով Ֆիքսի մէջ

Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Ֆիքսի «Ռուբինա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րը ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի, Չորեք­շաբ­թի 27 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի...
- Advertisement -