Նորօհնեալ սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք

­Կի­րա­կի, 7 Օ­գոս­տոս 2022-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի պի­տի կա­տա­րո­ւի, 1 ­Յու­լիս 2022–ին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ...

Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ Ուր­բաթ, 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­-ին, Սրբոց ­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. պա­տա­րագ...

Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րողու­թիւն Ա­թէն­քի մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ այս ­Կի­րա­կի, 2 Ապ­րիլ 2023-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի...

Սր­բոց ­­Թարգ­ման­չաց ­­Տօ­նին ա­ռի­թով ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ ­­Գա­լա­մա­թա­յի մէջ

­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­­Ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­­Գա­լա­մա­թա­յի ­­Թա­ղա­յին ­­խոր­հուր­դին, ­­Շա­բաթ, 8 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին, ­­Գա­լա­մա­թա­յի ­­«Սուրբ ­­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի...

2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւններ

­­­­«Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի արձանագրութիւններ Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի տնօրէնութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւնները սկսած են: Ծնողներու նկատողութեան...

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 14 Օ­գոս­տոս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կատա­րուի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար...

Աւետիսի շրջագայութիւն Գոքինիոյ, Աթէնքի եւ Գարէայի մէջ

­Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւն ­­Գո­քի­նիոյ մէջ ­Մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րու գի­տու­թեան կը յանձնենք, թէ ­­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը եւ ­­Խոր­հուր­դը ­­Շա­բաթ, 17 ­­Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 17:00-ին պի­տի շրջա­գա­յին ­­Գո­քի­նիոյ...

Հայ ­Դա­սա­կան ժա­մա­նա­կա­կից հա­մերգ

Նո­ւի­րո­ւած՝ յու­նա­հայ գա­ղու­թի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կին: ­Կա­տա­րո­ղու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նէն՝ եր­գա­հան դաշ­նա­կա­հար ­Սար­գիս Ա­դա­մեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ ջու­թա­կա­հար ­Շանթ ­Դա­նիէ­լեա­նի: ­Պի­տի ցու­ցադ­րուի վի­տէօ-ե­րիզ: ­Կի­րա­կի 13 ­Նո­յեմ­բեր ժա­մը 20:00-ին, ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի սրա­հը: ­Մուտ­քը ա­զատ է ­Հայ...

«Անիծուած նուռը»

Ժողովուրդի փոխադրութեան համար փուլման ինքնաշարժներ պիտի մեկնին Ֆիքսէն, Գոքինիայէն եւ Գարէայէն։ Երթեւեկութեան ծախս անձ գլուխ 5 եւրօ։ Արձանագրութիւններու համար դիմել ընկ. Լիլիթ Արզումանեանին, հեռաձայն...
- Advertisement -