Աւագ Շաբաթը Նէոս Գոզմոսի Ս. Յովհ. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ հանդիսապետութեամբ Առաջնորդ...

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի...

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա Ժամանակացոյց Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու Աւագ Հինգշաբթի, 13 Ապրիլ 2023 Երեկոյեան ժամը 7:30-ին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մատակարարում Աւագ Ուրբաթ, 14 Ապրիլ 2023 Երեկոյեան ժամը 7:30-ին Խաչելութիւն Յարութեան Տօն՝...

Ոտն­լո­ւա­յի ա­րա­րո­ղու­թիւն Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րէ թե­միս ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի, 13 Ապ­րիլ 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին: ­Կը հրա­ւի­րո­ւին բո­լոր փոք­րիկ­նե­րը եւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը...

Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյց

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, թէ Ա­ւագ ­­Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւին հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ թե­միս բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­­ԳԵՐՇ....

Աւագ Շաբաթը Նէոս Գոզմոսի Ս. Յովհ. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ հանդիսապետութեամբ Առաջնորդ...

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի...

Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյց

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, թէ Ա­ւագ ­­Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւին հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ թե­միս բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­­ԳԵՐՇ....

Ոտն­լո­ւա­յի ա­րա­րո­ղու­թիւն Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րէ թե­միս ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի, 13 Ապ­րիլ 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին: ­Կը հրա­ւի­րո­ւին բո­լոր փոք­րիկ­նե­րը եւ...

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցւոյ Ժամանակացոյց Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա Ժամանակացոյց Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու ­Ծաղկազարդ Կիրակի, 9 Ապրիլ 2023 Առաւօտեան ժամը 11:00-ին՝ մանուկներուն մասնակցութեամբ Աւագ Չորեքշաբթի, 12 Ապրիլ 2023 Երեկոյեան ժամը 7:30-ին Աւագ Հինգշաբթի,...

Եկէք ծանօթանաք մեր մանկապարտէզին

Շաբաթ, 8 Ապրիլ առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ 12: Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան» վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզ  

­Ման­կա­պար­տէ­զի տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նո­ցի հրա­ւէր

«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ­վար­ժա­րա­նի, «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զը կը կազ­մա­կեր­պէ տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նոց մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ, 7 Ապ­րի­լին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին դպրո­ցին...
- Advertisement -