Երկօրեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ մը, 1-2 ­Յու­նիս 2024-ին, դէ­պի ­Լա­քո­նիա­յի ­Մո­նեմ­վա­սեա, ­Ղի­թիօ, ­Նէա­փո­լի, Աէ­րո­փո­լի եւ ­Մա­նի շրջան­նե­րը: ­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ, անձ...

Թատերականի ներկայացում

­Զա­ւեշ­տա­լի ըն­տա­նե­կան պատ­մու­թիւն­ներ (կա՞մ ար­կած­ներ) Ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռաջ` նկա­տե­ցինք գի­նո­վու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րը («­Մար­դաս­պա­նու­թիւն մը» թա­տե­րա­խաղ)։ Իսկ` ի՞նչ կա­րե­լի է պա­տա­հիլ, երբ որ յու­սա­հատ տղա­մարդ մը յան­կարծ կը...

Յայտարարութիւն

­Սի­րե­լի հա­ւա­տա­ցեալ­ներ, ­Սոյն յայ­տա­րա­րու­թեամբ ձեր ազ­նիւ ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ ­Կի­րա­կի, 12 ­Մա­յիս 2024-ին Ա­թէն­քի ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լո­ւա­ւո­րիչ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի պի­տի չու­նե­նայ...

Ս. Պատարագ Գոքինիոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կիրա­կի 12 ­Մա­յիս 2024-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պատարա­գէ ու յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ,...

Քրիս­տոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին առիթով Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ Գարէայի մէջ

Ի գի­տու­թիւն ­Գա­րէա­յի եւ շրջա­կայ­քի մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ Ք­րիս­տո­սի Հ­րա­շա­փառ ­Յա­րու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով ­Շա­բաթ, 11 ­Մա­յիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Գա­րէա­յի...

Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի 100-ամեակ եւ «Մայրերու Օր»-ուան նշում

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան եւ մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կի առ­թիւ կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­Մա­յի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան»...

Գիրքերու ներկայացում

 Տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 12 Մայիս 2024, երեկոյեան ժամը 7.30-ին, Ֆիքսի Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ սրահին մէջ (Ռընէ Փիօ 8, Նէոս Գոսզմոս)։ Պիտի ներկայացուին երկու նոր...

Գիրքի շնորհահանդէս

Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցին կը կազ­մա­կեր­պէ դոկտ. Հ­րայր ­Ճէ­պէ­ճեա­նի գիր­քի շնորհա­հան­դէս «­Հայ­կա­կան ազ­գագ­րա­կան պատ­կեր­ներ՝ տե­սիլք, կամք եւ յոյս» ­Հինգ­շաբ­թի, 9 ­Մա­յիս 2024, ժա­մը ե­րե­կո­յեան 8-ին: ­Ձեռ­նար­կը...

Յունաստանի Հայ աւետարանական եկեղեցի Աւագ Շաբթուայ ժամանակացոյց Գոքինիա — Ապրիլ 2024

­Չո­րեք­շաբ­թի, 1 ­Մա­յիս 2024 ­Յի­սուս ­Տա­ճա­րին մէջ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին ­Հինգ­շաբ­թի, 2 ­Մա­յիս 2024 ­Հա­ղոր­դու­թեան ­Պաշ­տա­մունք, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին Ուր­բաթ, 3 ­Մա­յիս 2024 ­Խա­չե­լու­թեան ­Պաշ­տա­մունք, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին ­Կի­րա­կի, 5...

­Ծաղ­կա­զար­դի եւ Աւագ Շաբթուան արարողութեանց ժամանակացուցակ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ  Կի­րա­կի 28 Ապ­րիլ 2024  Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին Ա­թէնք եւ Նէոս Գոզ­մոս՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին Թե­սա­ղո­նի­կէ՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին Դռն­բա­ցէք Ա­թէնք, Գո­քի­նիա եւ Ֆիքս՝ ե­րե­կո­յեան...
- Advertisement -