Համազգայինի գաթայի հաւաքոյթ

Մ­շա­կու­թա­սէր մեր բո­լոր ազ­գա­յին­նե­րը կը հրա­ւի­րենք ներ­կայ գտնուե­լու, ­­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան եւ Ա­տի­կէի ­­«Սօս-­­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ­­Նոր ­­Տա­րո­ւայ ա­ռի­թով ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրու­մին: Հաւաքոյթը...

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ հայրապետի պատգամի ներկայացում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը, 2023 տա­րին եւս հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ», որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն ան­ցեալ տա­րո­ւան, թե­մե­րուն ա­ռա­քո­ւած է ­Վե­հա­փառ...

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղի եւ խորհուրդի ճաշկերոյթ

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղը եւ Խորհուրդը ձեզ կը հրաւիրէ Կիրակի, 12 Փետրուար, ժամը 13:30-ին Big House Restaurant ճաշարանէն ներս հաճելի ժամանակ մը անցընելու համար: Եկէ՛ք...

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պե­տ»ի տօ­նին ա­ռի­թով

­Կի­րա­կի, 22 ­Յու­նո­ւար 2023-ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, Ա­ղէք­սադ­րու­պոլ­սոյ ­«Սուրբ ­Յով­հան­նու Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ­ Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ....

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամի բացատրութիւն

­­Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Կա­թո­ղի­կոս, 2023 տա­րին եւս հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ», որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն ան­ցեալ տա­րո­ւան եւ այդ առ­թիւ ­թե­մե­րը...

Մշակութային երեկոյ

Շաբաթ, 28 Յունուար ժամը 21:00-ին «Զաւարեան» կեդրոնէն ներս

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­գոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւաքոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ Հ.Կ.­Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ Երեք­շաբ­թի, 24 Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30-ին, Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան»...

Ու­շադ­րու­թիւն

Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ­Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ զոյգ զան­գա­կա­տու­նե­րու նո­րո­գու­թեան խիստ կա­րե­ւոր աշ­խա­տանք­նե­րուն հե­տե­ւան­քով, ո­րոշ ժա­մա­նա­կով, դժբախ­տա­բար, Ս. եւ Ան­մահ պա­տա­րագ­նե­րու մա­տու­ցում եւ խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւն­ներ պի­տի...

Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առիթով սուրբ պատարագ եւ Ամանորի...

­Գա­րէա­յի եւ շրջա­կայ­քի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք, թէ Ք­րիս­տո­սի Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Շա­բաթ, 21 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին,...

­Միօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ ­Կի­րա­կի, 29 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, դէ­պի ­Լիմ­նի ­Տոք­սաս-Ս­թիմ­ֆա­լիա: Ինք­նա­շար­ժին մէջ դի­մա­կը` պար­տա­դիր է: ­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7:30-ին ­Մա­րու­սիէն...
- Advertisement -