Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նա­ցի ­Հայ­րա­պե­տին տօ­նին ա­ռի­թով

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ս....

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղի եւ խորհուրդի ճաշկերոյթ

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղը եւ Խորհուրդը ձեզ կը հրաւիրէ Կիրակի, 12 Փետրուար, ժամը 13:30-ին Big House Restaurant ճաշարանէն ներս հաճելի ժամանակ մը անցընելու համար: Եկէ՛ք...

Ρεσιτάλ για Δύο Πιάνα

Είσοδος ελεύθερη

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցւոյ Ժամանակացոյց Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա Ժամանակացոյց Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու ­Ծաղկազարդ Կիրակի, 9 Ապրիլ 2023 Առաւօտեան ժամը 11:00-ին՝ մանուկներուն մասնակցութեամբ Աւագ Չորեքշաբթի, 12 Ապրիլ 2023 Երեկոյեան ժամը 7:30-ին Աւագ Հինգշաբթի,...

Ամանորեայ հայկական մանկական թատերահանդէս

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ՝ Հա­մազ­գա­յի­նի Ա­տի­կէի Սօս-­Վա­նի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­մա­նո­րեայ հայ­կա­կան ման­կա­կան թա­տե­րա­հան­դէս Կի­րա­կի, 15 Յու­նո­ւար 2023-ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրա­հէն ներս, ե­րե­կոյեան...

­­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­«Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցւոյ ժա­մա­նա­կա­ցոյց՝ ­Ծաղ­կա­զար­դի եւ ­Սուրբ ­Յա­րու­թեան...

­Կի­րա­կի 9.4.2023 ­Ծաղ­կա­զարդ՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ա­պա ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գը, ա­ւար­տին՝ Ջ­րօրհնէք ու Ան­դաս­տան։ Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի 13.4.2023 Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, Ոտն­լո­ւայ եւ ­Սուրբ...

2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւններ

­­­­«Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի արձանագրութիւններ Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի տնօրէնութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւնները սկսած են: Ծնողներու նկատողութեան...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Միօրեայ պտոյտ «Մայրերու օր»ուան եւ Համբարձման տօներուն առիթով

Հ.Կ.­­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ «­Մայ­րե­րու օր»ո­ւան եւ ­Համ­բարձ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, ­Հինգ­շաբ­թի 25 ­Մա­յիս 2023ին, դէ­պի Ար­ղոս-­Քե­ֆա­լա­րի: ­Քե­ֆա­լա­րին Ար­ղո­սի ա­մէ­նէն գե­ղե­ցիկ...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 21 եւ ­Հինգ­շաբ­թի, 22 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին: Բուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Ինթերքոնթինենթալ...
- Advertisement -