Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Հայ Կապոյտ Խաչը կը մասնակցի Greece Race for the Cure… քայլարշաւին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ բո­լորդ մեր միու­թեան խում­բին միա­նա­լու եւ մաս­նակ­ցե­լու Greece Race for the Cure® քայ­լար­շա­ւին, որ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­մէն...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...

Ս. Ծննդեան տօնի Գոքինիոյ եւ Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի եկեղեցիներու արարողութեանց ժամանակացոյց

Ս. Ծնունդի Ճրագալոյց Հինգ­շաբ­թի, 5 ­­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30-ին մար­գա­րէու­թեանց ըն­թեր­ցում­ներ եւ ժա­մը 7։00­ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծննդեան նա­խա­տօ­նակ ու Ա­ւե­տում։ Ս. Ծնունդ եւ...

Հոգեհանգիստ — Ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

­­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ­­Կի­րա­կի՝ 31 ­­Յու­լիս 2022-ին ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Ս­կիզբ պա­տա­րա­գի՝ ժա­մը 9:30-ին, հոգեհանգիստ՝ 10:30-ին: ­­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր...

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­գոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւաքոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ Հ.Կ.­Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ Երեք­շաբ­թի, 24 Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30-ին, Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան»...

Մարզանքը առողջութիւն է

Ըն­կե­րու­հի­ներ ե­կէք մար­զո­ւինք «­Զա­ւա­րեան» կեդրո­նի մար­զա­դաշ­տէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի եւ ­Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 08:45-09:45։ Առաջին հանդիպումը՝ Հինգշաբթի 6 Հոկտեմբերին: ­Մար­զիչ` տի­կին ­Վարդ ­Կէտիկեան։ ­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել, ըն­կե­րու­հի­ներ...

Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ նորոգութեան հանգանակութիւն

­Յար­գե­լի ծխա­կան­ներ ու հա­ւա­տա­ցեալ­ներ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ: ­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 90 եր­կար տա­րի­ներ, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի կող­քին դար­ձաւ շրջա­նի հա­յու­թեան փա­փա­խուն սիր­տը, ինչ­պէս...

­Թա­տե­րա­կան խաղ

Եր­կու դգալ՝ ե­րե­ւա­կա­յու­թիւն, մէկ դգալ՝ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն, շաաա՜տ խաղ եւ եր­կու կա­թիլ՝ X գաղտ­նի բա­ղադ­րի­չէն: Այս է մեր նիւ­թե­րու խառ­նուր­դը, որ պի­տի օգ­տա­գոր­ծենք թատ­րո­նի գաղտ­նի բա­նա­լին ստեղ­ծե­լու հա­մար: ­Խում­բի ղե­կա­վար­ներ՝ Ա­լեք­սի ­Սա­րի­յեան եւ Նա­զիկ...
- Advertisement -