Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­գոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւաքոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ Հ.Կ.­Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ Երեք­շաբ­թի, 24 Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30-ին, Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան»...

Տօն Պայծառակերպութեան — Վարդավառ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 24 ­­Յու­լիս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Տեառն մե­րոյ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­­Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան՝...

Նուիրատուութիւն Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան առթիւ Անթիլիաս

Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի զա­ւակ­նե­րուն ազ­նիւ ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք ­­ Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի ­­Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ­­ Յանձ­նա­խում­բի հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ Նուիրատուութիւն Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան առթիւ Անթիլիաս Ուր­բաթ, 1 ­­Յու­լիս 2022-ին, Ան­թի­լիա­սի...

ԳՈՅԺ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն ցա­ւով կը գու­ժէ հա­ւա­տա­ւոր ­դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր, միու­թե­նա­կան, կու­սակ­ցա­կան պաշ­տօն­ներ վա­րած, Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազգ. վար­ժա­րա­նի նախ­կին տնօ­րէն եւ «Լ. եւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...

Հ.Յ.Դ. Պատանեկան միութեան բանակում 2023

Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ բո­լոր պա­տա­նի­նե­րու սպա­սո­ւած եւ սի­րած ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը, ուր...

Ապրիլեան ելոյթներուն համար փուլման ինքնաշարժ

- Կիրակի, 23 Ապրիլի առաւօտեան ժամը 10:30-ին, մեկնում Զաւարեան կեդրոնէն։ Աւարտին, վերադարձ դէպի Զաւարեան կեդրոն։ - Երկուշաբթի, 24 Ապրիլին, կէսօրէ ետք ժամը 4:15-ին մեկնում Զաւարեան կեդրոնէն,...

Նէա Զմիռնի-«ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ» 2022

Նէա Զմիռնի-«ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ» 2022  փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ նո­ւի­րո­ւած՝ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին եւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մու­մի 100-ա­մեա­կին ­Շա­բաթ 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին ­Նէա Զ­միռ­նիի «Ալ­սոս» պու­րա­կէն ներս ­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան...

Դպիրի ձեռնադրութեան արարողութիւն ­Գոքինիոյ Ս. ­Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 2 ­­Յու­լիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, պի­տի կա­տա­րո­ւի դպի­րի աս­տի­ճա­նի տու­չու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն,...

Կ’ուզուին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի վա­րորդ, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2023-2024 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի...
- Advertisement -