Բուն Բարեկենդան — Ա. Կիրակի քառասնորդաց մուտն Ադամայ ի դրախտն

­Շատ սի­րե­լի­ներ, ­Բուն ­Բա­րե­կեն­դա­նին ա­ռի­թով, ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նինք ձեզ հրա­ւի­րե­լու մաս­նակ­ցե­լու ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գի ­Կի­րա­կի, 26 ­Փետ­րուար 2023, ա­ռա­ւօ­տեան 10:30-ին, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս...

Տօն Սրբոց Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն մե­րոց եւ 1036 վկա­յիցն

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ ­­Հինգ­շաբ­թի 16 ­­Փետ­րո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30ին, Սր­բոց ­­Վար­դա­նանց ­­Զօ­րա­վա­րացն ­­Մե­րոց եւ 1036 Վ­կա­յիցն ազ­գա­յին եւ...

Τα ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ կը ներ­կա­յացնէ ­Թո­մաս ­Սի­տե­րի­սի «­Ղա­րա­բա­ղի ­Նու­ռե­րը» ֆիլ­մը, ­Երկու­շաբ­թի, 13 ­Փետ­րո­ւար 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին ­Ֆիք­սի «Ա­րամ...

­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն

­Մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­տա­ճար ըն­ծայ­ման՝ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նին առ­թիւ¸ Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժամը 7-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի հռչա­կագ­րին ներ­կա­յա­ցում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ գա­հա­կալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը, 2023 տա­րին եւս հռչա­կեց ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ (Բ) ԻՆՔՆԱՔՆՆՈՒԹԵՆԷ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ: ­ Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի թե­լադ­րան­քին առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն,...

­Բարեկենդանեան ճաշկերոյթ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ բարեկենդանեան ճաշկերոյթ «Ցիքնոբեմբթի»ի նախօրեակին ­Չո­րեք­շաբթի, 15 ­Փետրուար 2023-ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:30-ին, «Γήτεμα» ճա­շա­րա­նէն ներս (λεωφ. Ελ. Βενιζέλου...

Բարեկենդանի պարահաւաքոյթ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Աթէնքի Ս­կաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի խոր­հուր­դը եւ խմբա­պե­տու­թիւ­նը սի­րով ձեզ կը հրա­ւի­րէ ­Բա­րե­կեն­դա­նի պա­րա­հա­ւա­քոյ­թի ­Շա­բաթ, 11 ­Փետ­րուար 2023, ժա­մը 18:30-20:00-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան»...

­­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն

­­Մեր ­­Տի­րոջ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար ըն­ծայ­ման տօ­նին՝ ­­Տեառ­նընդա­ռա­ջի առ­թիւ Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» եւ ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի «Ս. ­­Կա­րա­պետ»...

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղի եւ խորհուրդի ճաշկերոյթ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի Սկաուտական մասնաճիւղը եւ Խորհուրդը ձեզ կը հրաւիրէ Կիրակի, 12 Փետրուար, ժամը 13:30-ին Big House Restaurant ճաշարանէն ներս հաճելի ժամանակ մը անցընելու համար: Եկէ՛ք...
- Advertisement -