Յունահայ Դանիէլ Գոլանեան ելոյթ պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ

­Յու­նա­հայ տա­ղան­դա­ւոր պա­տա­նի դաշ­նա­կա­հար ­Դա­նիէլ ­Գո­լա­նեան հա­մեր­գա­յին ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սե­նե­կա­յին նո­ւա­գա­խում­բին հետ։ Ե­լոյ­թը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 21 ­Յու­նիս 2024-ին, ­Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան...

Ուշադրութիւն

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազմակերպած յետմիջօրեայ ­պտոյտը Հինգշաբթի, 13 Յունիսին Համ­բարձ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, կը յետաձգուի օդի աննպաստութեան պատճառով: ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Պ­տոյտ դէ­պի Տ­րո­սիա

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ­Համ­բարձ­ման տօ­նին ա­ռի­թով կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ ­Հինգ­շաբ­թի, 13 ­Յու­նիս 2024-ին, դէ­պի Տ­րո­սիա: ­Մեկ­նում՝ «Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թալ» պան­դո­կին առ­ջե­ւէն ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին: Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու...

Վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հան­դի­սու­թիւն

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նին ձեզ հրա­ւի­րե­լու ­Ման­կա­պար­տէ­զի եւ ­Նա­խակր­թա­րա­նի ա­ւար­տա­կան­նե­րու վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման...

­­Մայի­սեան ­­Ջեր­մե­ռան­դու­թեան փա­կում եւ ­­Մայ­րե­րու Օր

­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ ­­Սուրբ Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցին ձեզ կը հրա­ւի­րէ մաս­նակ­ցե­լու ­Մայ­իսեան ­­Ջեր­մե­ռան­դու­թեան փակ­ման եւ տօ­նե­լու ­­Մայ­րե­րու Օ­րը Ուր­բաթ, 31 ­­Մա­յիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

Մ­շա­կու­թա­յին ե­րե­կոյ

Ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րենք ձեզ ներ­կայ գտնո­ւե­լու ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մշա­կու­թա­յին ե­րե­կո­յին, ­Շա­բաթ 25 ­Մա­յիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20:00-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ: Ե­րե­կոն կ­‘ընդգր­կէ...

Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամական ժո­ղով եւ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան նշում

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «­Մայ­րե­րու Օր»-ո­ւան ա­թի­թով պի­տի գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի  22 ­Մա­յիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մ ը 6:30-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ...

­Միօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ ­Կի­րա­կի, 19 ­Մա­յիս 2024-ին դէ­պի ­Քա­րի­թէ­նա-Է­լի­նի­քօ։ ­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 22,00 եւ­րօ անձ գլուխ։ Ե­րե­խան­եր մին­չեւ 12 տա­րե­կան՝...
- Advertisement -